• 2 Δεκεμβρίου 2023,

Αργεί εκνευριστικά το ΦΕΚ του ΤΕΙ

 Αργεί εκνευριστικά το ΦΕΚ του ΤΕΙ

Η διοίκηση του ΤΕΙ Καβάλας, περιμένει εδώ και έναν περίπου μήνα να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης η γνωστή εξέλιξη που παρουσιάστηκε στο ίδρυμα το οποίο απέκτησε πρόσφατα νέο διοικητικό συμβούλιο.

Ο χρόνος περνά αλλά η δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης καθυστερεί αδικαιολόγητα, πιθανόν για γραφειοκρατικούς λόγους. Δημιουργείται έτσι ένας μικρός εκνευρισμός, αφού όλοι περιμένουν το συγκεκριμένο ΦΕΚ, για να εξελιχθεί περαιτέρω η διαδικασία όπως ακριβώς προβλέπει ο νόμος Διαμαντοπούλου.

Πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου έγινε στις 25 Σεπτέμβρη στην Αθήνα, ο δε πρόεδρος καθηγητής Κατοπόδης παρουσιάστηκε στην Καβάλα, μία μέρα αργότερα. Από τότε σχεδόν το ΤΕΙ περιμένει να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου.

Τα συχνά τηλεφωνήματα στο υπουργείο παιδείας, δε λύνουν το μυστήριο. Υπολογίζεται πάντως ότι το ΦΕΚ που είναι αναμενόμενο να υπάρξει το πολύ σε 10 ημέρες.

Αμέσως μετά θ΄ ανοίξει ο δρόμος για την προκήρυξη και υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του πρύτανη. Όλα τα σενάρια οδηγούν στο όνομα του σημερινού προέδρου Νάσου Μητρόπουλου. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην διαδικασία που θ΄ ακολουθηθεί με ευθύνη του νέου διοικητικού συμβουλίου, ο υποψήφιος πρύτανης να είναι μόνο ένας, δηλαδή ο Νάσος Μητρόπουλος. Αυτός αφού μέσα από συγκεκριμένη εκλεγεί, διαλέγει τους άμεσους συνεργάτες του.

Όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους, ημερομηνία που λήγει η θητεία του σημερινού συμβουλίου του ιδρύματος. Γι΄ αυτό άλλωστε υπάρχει εκνευρισμός, γιατί φτάσαμε στο τέλος Οκτώβρη και το αυτονόητο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Στο μεταξύ οι συνεδριάσεις του νέου συμβουλίου του ΤΕΙ, λόγω του ότι συμμετέχουν σε αυτό τρεις καθηγητές από την Αμερική, θα γίνονται και μέσω τηλεδιασκέψεων. Προετοιμάζεται η αίθουσα «Κλεοξένης» του ΤΕΙ Καβάλας η οποία θα χρησιμοποιηθεί όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο. Είναι μία αίθουσα υπερσύγχρονη, που μπορεί να εξασφαλίσει άνετη επικοινωνία, συζήτηση θεμάτων του ΤΕΙ, ανάμεσα στην Καβάλα και την Αμερική.

 

Διαβάστε επίσης