cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

Διαμαρτυρία Λογιστών Φοροτεχνικών για τις ΔΟΥ Χρυσούπολης – Ελευθερούπολης

 Διαμαρτυρία Λογιστών Φοροτεχνικών για τις ΔΟΥ Χρυσούπολης – Ελευθερούπολης

Σύλλογος Λογιστών – Φοροτεχνικών

Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Καβάλας

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Αριθμός απόφασης Πρωτοδ. Καβάλας 410/03-12-1999 και αριθμός καταχώρησης 11/21-2-2000

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 161–Καβάλα * Τηλ. 2510-221042 * e-mail: eges13@otenet.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

από κάθε είδους συναλλαγή με Δ.Ο.Υ. και την Γ.Γ.Π.Σ. στις 26/9/12

Λόγω απόφασης αναστολής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

χωρίς να ληφθεί υπόψιν το κόστος σε χρόνο και χρήμα των Συναδέλφων μας

 

Προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κο ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

 

Κοινοποίηση:

 Υφυπουργό Οικονομικών κο ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

 Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

 Ε.Σ.Ε.Ε.

 Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Υ.

 Ο.Ε.Β.Ε. Ν.Καβάλας

 Επιμελητήριο Καβάλας

 Δ.Ο.Υ. Νομού Καβάλας

 OIKONOMIKH EΠIΘEΩPHΣH ANAT. MAKEΔONIAΣ& ΘPAKHΣ

Αρ.Πρωτ. 0301/24-09-2012

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου στην συνεδρίαση της 20/9/12 εκφράζοντας την άποψη των Συναδέλφων, αποφάσισε ομόφωνα:

1.- Να σας αποστείλει την παρούσα επιστολή ελπίζοντας ότι θα προβείτε ΑΜΕΣΑ σε κάποια ενέργεια ώστε να αναβληθεί η αποφασισθείσα αναστολή της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης (από 1/10/12) καιι Ελευθερούπολης στις (1/11/12) ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν τις αυτονόητες υπηρεσίες που σε άλλη περίπτωση θα αναγκάζουν τους Συναδέλφους να μεταβαίνουν στην Καβάλα (τέτοιες συναλλαγές παρουσιάζονται αναλυτικά κατωτέρω) μετά την υποβάθμισή τους σε Β΄Τάξης

2.- Να συμβουλεύσει – προτρέψει τους Συναδέλφους σαν 1ο μέτρο πίεσης

 Όλοι οι Συνάδελφοι να ΑΠΕΧΟΥΝ την 26η Σεπτεμβρίου από τις συναλλαγές με όλες τις Δ.Ο.Υ. του Ν.Καβάλας

 οι Συνάδελφοι να ΑΠΕΧΟΥΝ από ΟΛΕΣ τις συναλλαγές μέσω Γ.Γ.Π.Σ. στις 26,27,28/09/2012 από 10.00 – 15.00

 να στέλνουν, έγκαιρα & εμπρόθεσμα, τους πελάτες τους (φορολογούμενους) για κάθε είδους συναλλαγή σε αυτές τις δύο Δ.Ο.Υ. ώστε να τους κάνουν κοινωνούς του προβλήματος και

 να κοινοποιήσουν την παρούσα επιστολή σε όλους τους πελάτες τους που είναι σήμερα στην χωρική αρμοδιότητα τυων Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης.

3.- Να κοινοποιήσει την παρούσα επιστολή σε όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας του Ν. Καβάλας

4.- Να εισηγηθεί στην Τακτική Γ.Σ. της 06/10/2012 την λήψη απόφασης για τα αναγκαία μέτρα πίεσης των Συναδέλφων του Ν.Καβάλας προς το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογώντας τα προβλήματα των Συναδέλφων κατά το μικρό διάστημα 1/10-5/10/12 αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης. Την υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. θα αναλάβει το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου.

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ πρέπει να σας επισημάνουμε ότι:,

1ον Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των δύο, συγκεκριμμένων, Δ.Ο.Υ. δεν θα οφελήσει το Δημόσιο ούτε οικονομικά ούτε οργανωτικά καθώς τα μεν κτίρια είναι ιδιόκτητα (Ελευθερούπολη) ή θα είναι δωρεάν παραχωρημένα (Χρυσούπολη) και η μετακίνηση του μειωμένου αριθμού των εργαζομένων σε αυτές δεν θα είναι δυνατόν να δώσει την αναγκαία επάρκεια στην Α’-Β΄Δ.Ο.Υ. Καβάλας για την εξυπηρέτηση των εκ του Νόμου ορζομένων σήμερα εργασιών (και έως ότου αλλάξει η νομοθεσία). Επιπρόσθετα οι αποστάσεις που πρέπει να διανύουν Συνάδελφοι και φορολογούμενοι για την συνέχιση αυτών των εργασιών είναι μεγάλες γεγονός που μεταφράζεται σε χιλιάδες χαμένες ανθρωποώρες αλλά και κόστος ημερησίως.

Εξ όσων γνωρίζουμε και τα δύο Δημοτικά Συμβούλια, στις έδρες των οποίων λειτουργούν οι δύο Δ.Ο.Υ., σαν μετέφεραν τα αρνητικά αριθμητικά δεδομένα της βεβιασμένης απόφασης.

Εμείς ζητάμε να ρωτήσετε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που αυτή την λάθος χρονική στιγμή – ενώ δηλ. δεν έχει ολοκληρωθεί η ενοποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων ούτε ακόμη μεταξύ των Δ.Ο.Υ. Α΄και Β΄Καβάλας και η γραφειοκρατία είναι σαν την λερναία ύδρα – πρότειναν την αναστολή λειτουργίας και αυτών των δύο Δ.Ο.Υ. (με προφανή στόχο να αποδείξουμε στην Τρόϊκα ότι προσπαθούμε να περιοριορίσουμε το διοικητικό κόστος, έστω και με λάθος τρόπο) ποιος (αν όχι οι επιχειρήσεις και οι φορολογούμενοι) θα επωμισθεί το κόστος (σε χρόνο και χρήμα) για να ολοκληρώνονται οι κάτωθι συναλλαγές που έχουν ανάγκη την φυσική παρουσία του ιδίου ή εκπροσώπου του, Λογιστή – Φοροτεχνικού :

1) Ρύθμιση οφειλών (αίτηση, παραλαβή απόφασης) που απαιτεί τουλάχιστον διπλή επίσκεψη στην Δ.Ο.Υ.

2) Λήψη φορολογικής ενημερότητας σε περίπτωση ύπαρξης χρεών

3) Γονικές παροχές και δωρεές

4) Υποβολή δήλωσης υπεραξίας για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

5) Δηλώσεις κληρονομιάς

6) Μεταβίβαση Ακινήτων καθώς οι δύο Δ.Ο.Υ. κατέχουν την πλειοψηφία στις μεταβιβάσεις αστικών και γεωργικών ακινήτων στον Ν.Καβάλας.

7) Μεταβίβαση πάσης φύσεως οχημάτων (Τμήμα αυτοκινήτων)

8) Πληρωμή παραβόλων για διάφορες αιτίες αλλά και για την πολεοδομία η οποία πλέον θα λειτουργεί και Χρυσούπολη και στην Ελευθερούπολη.

9) Επιστροφή Φ.Π.Α. στον αυξημένο αγροτικό πληθυσμό και φόρου εισοδήματος σε πολλούς

10) Πληρωμή δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές

11) Υποβολή τροποποιητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και λοιπών φορολογιών

12) Κατάθεση υπευθύνων δηλώσεων για μη υποχρεώση υποβολής φορολογικής δήλωσης

13) Ύπαρξη φυσικού αρχείου για ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και για την χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων ή αντιγράφων

14) Παροχή διευκρινήσεων για φορολογικά θέματα έμμεσων και άμεσων φόρων

15) Δήλωση εκχώρησης απαιτήσεων από τρίτους προς το Δημόσιο

16) Αιτήσεις για συμψηφισμό υποχρεώσεων προς το Δημόσιο με απαιτήσεις

17) Η μη ύπαρξη τραπεζικών υποκαταστημάτων σε πάρα πολλά Δημοτικά Διαμερίσματα γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβεί ούτως ή άλλως ο φορολογούμενος στην Χρυσούπολη και την Ελευθερούπολη, ως το πιο κοντινό σημείο, για την πληρωμή των φόρων του αν και δεν μπορούν όλοι να έχουν ανά χείρας κωδικούς πληρωμής για να πάνε σε Τράπεζα

 

2ον Αν και γνωρίζουμε ότι η σχεδιαζόμενη και αναμενόμενη από τον επιχειρηματικό κόσμο «κατάργηση» του ΚΒΣ και των θεωρήσεων θα επιφέρει σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και των συναλλαγών με τις Δ.Ο.Υ. εντούτοις η εξ ολοκλήρου εφαρμογή της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης φορολογούμενων και επιχειρήσεων σκοντάφτει στην αδυναμία της υφιστάμενης υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ. για την άμεση υλοποίηση (πριν την 30/09/2012) όλων εκείνων των έργων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την διατήρηση της εξυπηρέτησης των πολιτών στα επιθυμητά και διεθνώς αναγκαία επίπεδα καθώς πρόκειται για αγροτικές και ορεινές περιοχές στις οποίες πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού δεν έχει δυνατότητα για πρόσβαση σε internet

Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η λειτουργία των Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης έως ότου ΟΛΟΙ όσοι ανήκουν σήμερα ή στο μέλλον στην διοικητική τους ευθύνη να μπορούν με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος να ολοκληρώνουν κάθε συναλλαγή από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους.

3ον Δεν διεκδικούμε απλά την αναστολή της παύσης λειτουργίας της μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων ή η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών για όλα όσα σήμερα ο κάθε φορολογούμενος και ο επιχειρηματίας ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. , αλλά δηλώνουμε ότι θα αγωνισθούμε ώστε να πείσουμε κάθε αρμόδιο για το βάσιμο των επιχειρημάτων μας, που στόχο έχουν κυρίως την εξυπηρέτηση των πολιτών και φορολογούμενων και δευτερευόντως των Συναδέλφων μας

4ον Τόσο οι πολίτες όσο και ο επιχειρηματικός κόσμος και τα Μέλη μας θα θέλαμε να δούμε σύντομα την αλλαγή του σχεδιασμού της Δημόσιας Διοίκησης και την ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης με την αποκέντρωση των δημοσιών υπηρεσιών που έχουν σχέση με την λειτουργία των επιχειρήσεων από το κέντρο των μεγάλων πόλεων σε επίπεδο Νομού στους Καλλικρατικούς Δήμους (όπως και με την Πολεοδομία) και επομένως την συστέγαση εκεί, μαζί με την Δ.Ο.Υ., και άλλων δημοσίων υπηρεσιών όπως του Ι.Κ.Α. και του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και παραρτήματος του Επιμελητηρίου Καβάλας για την παροχή των υπηρεσιών του ΓΕΜΗ.

Οι Συνάδελφοι, οι φορολογούμενοι και ο Επιχειρηματικός Κόσμος θέτουν το εύλογο ερώτημα : «Ποιο είναι το οικονομικό ή λειτουργικό όφελος από την σχεδιαζόμενη ενέργεια» και εάν έχει συγκριθεί με το οικονομικό κόστος σε χρόνο και χρήμα των κατοίκων δύο μεγάλων σε έκταση Δήμων. Έχει αλήθεια τόση σημασία να δείξουμε προς τους τρίτους δύο ή περισσότερες Δ.Ο.Υ. λιγότερες ;

Ελπίζουμε, ότι στα πλαίσια της τρέχουσας ασκούμενης πολιτικής, που οπωσδήποτε έχει καλές προθέσεις, να μην ληφθούν βιαστικές αποφάσεις, όπως είναι η κατάργηση των Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης και η μεταφορά του έργου των στην Καβάλα καθώς υποστηρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν οποιαδήποτε χειροπιαστά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Υ. Καβάλας είναι αδύνατον να εξυπηρετήσουν σωστά όλο το χερσαίο τμήμα του Ν.Καβάλας και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάθε καλοπροαίρετος εκπρόσωπος του Υπουργείου που θα θελήσει να αξιολογήσει από κοντά τις αιτιάσεις μας.

Για τους λόγους αυτούς απαιτούμε την συνέχιση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης και Ελευθερούπολης και την αναβάθμισή τους με την προσθήκη του αναγκαίου τμήματος ελέγχου ώστε να μειωθεί και το λειτουργικό κόστος της αναγκαίας συχνής μετακίνησης των υπαλλήλων της στα σημεία επιτοπίων ελέγχων για να είναι δυνατή η πάταξη της φοροδιαφυγής που περιορίζει τα Δημόσια Έσοδα και αυξάνει τα βάρη των συνεπών φορολογούμενων και δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις.

Ο Κλάδος μας αδυνατεί και δεν θέλει να επωμισθεί και άλλο κόστος της διοικητικής μεταρρύθμισης που σχεδιάσθηκε με μεταφορά εργασιών εκτός των Δ.Ο.Υ. και οι επιχειρήσεις – σε περίοδο ύφεσης – δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν την αύξηση του κόστους λειτουργίας τους. Αν κλείσουν οι επιχειρήσεις τότε δεν θα χρειάζεται καμία Δ.Ο.Υ. .

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικόλαος Γ. Πατέλης

 

Διαβάστε επίσης