• 30 Ιουνίου 2022,

Η «Πρωϊνή» πριν ακριβώς μισό αιώνα

 Η «Πρωϊνή» πριν ακριβώς μισό αιώνα

Πριν μισό αιώνα, πριν ακριβώς δηλαδή 50 χρόνια στις 17 Μαρτίου 1966 (που ήταν όπως και σήμερα ημέρα Πέμπτη) η «Πρωϊνή» κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο που αναφερόταν στο ενδεχόμενο εκλογών αλλά και στις προσπάθειες των Αμερικανών να κατακτήσουν το διάστημα.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η χώρα μας διήρχετο μια περίοδο πολιτικής ανωμαλίας αφού από το καλοκαίρι του 1965 που είχε πέσει η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου λόγω ρήξεως με το παλάτι, την Ελλάδα κυβερνούσαν οι κυβερνήσεις των αποστατών και υπήρχε μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση η οποία δυστυχώς οξυνόταν και οδήγησε τελικά τον Απρίλιο του 1967 στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών και στην εφτάχρονη δικτατορία.

Από το φύλλο λοιπόν της «Πρωϊνής» της Πέμπτης 17 Μαρτίου 1966 αλιεύουμε κάποια ενδιαφέροντα δημοσιεύματα όπως την αναγγελία των επισήμων εγκαινίων του ξενοδοχείου «Γαλαξίας» που επρόκειτο να ξεκινήσει την λειτουργία του την 25η Μαρτίου του 1966, την στατιστική του τουρισμού που έδειχνε την αύξηση των επισκεπτών και των διανυκτερεύσεων στην πόλη μας για το πρώτο δίμηνο του 1966 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 1965, την απαγόρευση των εξαγωγών πατάτας «προς αντιμετώπισιν της επάρκειας και συγκράτησιν των τιμών ιδία κατά τας εορτάς του Πάσχα οπότε η ζήτησις από το καταναλωτικό κοινό αυξάνει σημαντικώς», την ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ εντός του 1966, 1167 χωριών της ακριτικής Ελλάδος μεταξύ των οποίων και των δικών μας Ποταμιάς, Θεολόγου, Χαλκερού και Μακρυχωρίου και τέλος βλέπουμε και μια φωτογραφία της 15ης Μαρτίου από την άδεια και έρημη οδό Ομονοίας λόγω της απεργίας των επαγγελματιών και βιοτεχνών η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Οι κινηματογράφοι της Καβάλας ήταν πέντε παρακαλώ και η κίνηση πολύ μεγάλη.

Θ.Θ.

Διαβάστε επίσης