Μαύρα μαντάτα για τους δήμους

 Μαύρα μαντάτα για τους δήμους

Δεν αποκλείονται δυναμικές κινητοποιήσεις από Σεπτέμβρη

Στις 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το έκτακτο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας λόγω των οικονομικών δυσκολιών που διαρκώς ανακύπτουν και τις επαναλαμβανόμενες περικοπές των ΚΑΠ από την κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό ότι από το Δεκέμβριο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2012 οι ΚΑΠ του δήμου Καβάλας μειώθηκαν σε ποσοστό 37,7%. Ενώ οι κοινωνικοπρονοιακές δομές αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρότατο κίνδυνο τη στιγμή που οι προσπάθειες του δήμου είναι αγωνιώδεις για τη διατήρησή τους.

Μείωση της τάξεως του 20% καταγράφεται όμως και στο προσωπικό του δήμου Καβάλας, γεγονός που θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποσταθεροποιήσει όλη του τη δομή. Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες προσέλκυσης εθελοντών όχι μόνο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων αλλά και για τη λειτουργία δομών όπως είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Τεράστια ήταν η μείωση των αποδοχών του προσωπικού που εξασφαλίστηκε ωστόσο ακόμη κι έτσι η δαπάνη αγγίζει περίπου το 1.500.000 ευρώ.

Οι Δήμαρχοι σκοπεύουν να καταστήσουν σαφές προς το κράτος ότι δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν περαιτέρω υποχρεώσεις εάν δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Τρανταχτό παράδειγμα είναι οι μαθητικές μετακινήσεις τις οποίες και δε σκοπεύουν να τις αναλάβουν οι Δήμαρχοι ώστε να βρεθούν μπλεγμένοι σε μια δυσάρεστη κατάσταση ανάλογη με το απλήρωτο πρόγραμμα ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Το συνολικό ετήσιο κόστος μεταφοράς των μαθητών αγγίζει ακόμη και το ποσό των 800.000 ευρώ οπότε δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε ρίσκο το ταμείο και η περιουσία του δήμου, εξαιτίας του γεγονότος ότι το κράτος φορτώνει διαρκώς υποχρεώσεις χωρίς οικονομικό αντίκρισμα.

Στο σχετικό δελτίο τύπου του δήμου αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα μας, έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της καλύτερης οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών και της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των χρηματοδοτικών πόρων της.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πολύ πριν από την εκδήλωση της κρίσης πήρε πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και στην ορθολογική κατανομή των δαπανών της. Η εφαρμογή της διοικητικής μεταρρύθμισης προκάλεσε σημαντικότατη μείωση δομών και δαπανών.

Επιπλέον, οι επιχορηγήσεις των Δήμων για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) μειώθηκαν κατά 59% από το 2009 έως το 2012 και η ΣΑΤΑ (επιχορήγηση για επισκευές, συντηρήσεις και μικρές επενδύσεις) κατά 55%. Το γεγονός αυτό από μόνο του καθιστά τους Δήμους ανίκανους να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να υποστηρίξουν τις δομές κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.

Ειδικότερα, στο Δήμο Καβάλας από το Δεκέμβριο 2010 ως τον Ιούλιο 2012 οι ΚΑΠ παρουσίασαν μείωση της τάξης του 37,70 %.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δαπάνες που έπρεπε να καταβάλει η κεντρική διοίκηση, όπως μισθώματα σχολικών μονάδων, μεταφορά μαθητών, προνοιακά επιδόματα μέχρι στιγμής επιβαρύνουν τους -ήδη ισχνούς προϋπολογισμούς των Δήμων.

Ο Δήμος Καβάλας από τις 31/12/2010 έως τις 30/06/2012 προχώρησε σταδιακά στη μείωση του προσωπικού του σε 876 εργαζομένους από 1.173. Στο σύνολο των εργαζομένων συμπεριλαμβάνεται όλο το μόνιμο, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου προσωπικό που απασχολείται τόσο στο Δήμο Καβάλας, όσο και σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, μειώθηκε και το σύνολο των δαπανών για μισθοδοσίες από 2.192.223,1 ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο του 2010 σε 1.396.360,29 ευρώ τον Ιούνιο του 2012.

Επιπρόσθετα, οι εποχικές και έκτακτες ανάγκες του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων στη δεδομένη στιγμή καλύπτονται αποκλειστικά από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας και δεν έχει πραγματοποιηθεί ουδεμία άλλη πρόσληψη εποχικού ή έκτακτου προσωπικού μέσα στο 2012.

Στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν απασχολείται μόνιμο προσωπικό καθώς λειτουργούν αποκλειστικά χάρη στην εθελοντική εργασία ευαισθητοποιημένων συμπολιτών μας.

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι ο Δήμος Καβάλας έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης τόσο πραγματοποιώντας μειώσεις προσωπικού, όσο και σημαντικές περικοπές στις αποδοχές αυτού.

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν πλέον με τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων και θεωρείται αδύνατη οποιαδήποτε επιπλέον μείωση του προσωπικού και των αποδοχών του.

 

Διαβάστε επίσης