• 4 Δεκεμβρίου 2023,

Νερό: είδος σε ανεπάρκεια

 Νερό: είδος σε ανεπάρκεια

Ως είδος σε ανεπάρκεια χαρακτήρισε το νερό ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου – παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Ζαφείρης Μυστακίδης. Οι βροχές του χειμώνα δεν κατάφεραν να αναπληρώσουν τη σπατάλη, προκειμένου τα αποθέματα να είναι ικανοποιητικά για την κάλυψη των αναγκών. Η κατασπατάληση του νερού οφείλεται στην ύδρευση, κυρίως όμως στην άρδευση, αφού το 85% των ποσοτήτων της άρδευσης αφορά στην αγροτική χρήση. Βάσει μετρήσιμων πανεπιστημιακών στοιχείων, το 30% έως 40% χάνεται από τα δίκτυα άρδευσης των αστικών περιοχών, είτε λόγω κακή συντηρήσεως τους είτε εξαιτίας της παλαιότητας.

Σύμφωνα με τη γνωστή νοοτροπία, όταν ο χειμώνας είναι βροχερός τότε δε θα προκύψει μελλοντικό πρόβλημα με το νερό. Αυτό ωστόσο δεν ισχύει, υπογραμμίζει ο κ. Μυστακίδης, αφού το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, μια κληρονομιά της φύσης προς τον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την πολυτιμότητά του και το σπαταλά ασυλλόγιστα.

Στο παρελθόν εκδηλωνόταν πρωτοβουλίες από το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να επισημανθεί η ανάγκη εξοικονόμησης του νερού, κάτι που στις μέρες μας δεν υφίσταται. Θεμελιώδες ζήτημα θεωρείται η διαχείριση της προσφοράς και ζήτησης του νερού, τομέας επί του οποίου χωλαίνει η ελληνική πολιτεία. Επιπλέον, τα δεδομένα διαρκώς διαφοροποιούνται άρα όσα ισχύουν φέτος, αναμένεται ότι θα διαφοροποιηθούν την επόμενη χρονιά.

Η υφαλμύρωση για παράδειγμα στην παράκτια ζώνη της Καβάλας είναι εκτεταμένη κι αυξάνεται με απειλητικές διαστάσεις. Προβλήματα επομένως υπάρχουν και καλό θα είναι ο κόσμος να γνωρίζει πως δε διαθέτει τόσα αποθέματα νερού όσα εσφαλμένως πιστεύει. Ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα αποθέματα του νερού είναι υποβαθμισμένα.

 

=

 

Διαβάστε επίσης