• 25 Μαΐου 2022,

Προσφυγή στην δικαιοσύνη προτείνει ο Σιμιτσής αν ….

 Προσφυγή στην δικαιοσύνη προτείνει ο Σιμιτσής αν ….

Χαρακτήρα σύσκεψης τοπικών φορέων έχει η προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας. Σε αυτήν κλήθηκαν να παραστούν οι βουλευτές του Νομού αλλά και όλοι οι τοπικοί φορείς. Ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής ζητά από το δημοτικό συμβούλιο και τους φορείς του Νομού να κινηθούν οργανωμένα, να πιέσουν, να φθάσουν ακόμη και στον Πρωθυπουργό ώστε να αλλάξουν οι πρόσφατες αποφάσεις της Διοίκησης του ΟΛΚ και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Ναυτιλίας με τις οποίες περιορίζεται σημαντικά η δημοτική έκταση που θα χρησιμοποιηθεί στο νέο λιμάνι άρα και το ποσό της αποζημίωσης από τον ΟΛΚ ή το Δημόσιο προς τον Δήμο. Στην εισήγηση του ο κ. Σιμιτσής μνημονεύει όλο το ιστορικό του θέματος από το τέλος της δεκαετίας του 80. Σημειώνει και την δικαστική απόφαση που πέτυχε η Δημωφέλεια για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των 74 στρεμμάτων όπως επίσης την αλλαγή πορείας του ΟΛΚ που δύο φορές το 2011 προσπάθησε να μειώσει την αποζημίωση δια της μείωσης της έκτασης που θεωρεί απαραίτητη στην περιοχή του νέου λιμανιού. Πριν από έναν χρόνο δηλαδή στο τέλος Ιούλη του 2011 ο τότε αρμόδιος Υπουργός Χάρης Παμπούκης είχε εγκρίνει τις αποφάσεις του ΟΛΚ αλλάζοντας το τοπίο του θέματος.

Στην εισήγηση του ο κ. Σιμιτσής σημειώνει μεταξύ των άλλων: Οι αποφάσεις αυτές (ΟΛΚ και Υπουργείου) πρέπει να ανακληθούν και τα πράγματα να επανέλθουν στην πρότερη κατάσταση, διότι: 1)Ο καθορισμός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού είναι μεν αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα, πλην όμως πρέπει να προηγηθεί, όπως σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Στην προκειμένη περίπτωση με μόνη την εισήγηση του τότε Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΚ αποφασίστηκε ο περιορισμός της έκτασης και απλώς διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και του ΥΕΝ χωρίς να υπάρξει η πλήρης και αιτιολογημένη παράθεση εκείνων των στοιχείων που θα πιστοποιούσαν πως η μείωση δεν επρόκειτο να επιδράσει δυσμενώς στις αναπτυξιακές δυνατότητες και στο εν γένει επιχειρησιακό μέλλον του λιμανιού. 2)Η διαβούλευση περιορίστηκε μόνο μεταξύ των υπηρεσιακών παραγόντων των Υπουργείων και του ΟΛΚ και δεν ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη άλλων φορέων της περιοχής, όπως της Περιφέρειας ΑΜΘ, του ΤΕΕ – ΑΜ, των Επιμελητηρίων, ούτε βεβαίως του Δήμου Καβάλας και της «Δημωφέλειας». 3)Με την απόφαση άλλαξαν δεδομένα που είχαν κριθεί οριστικά από νομική και οικονομική άποψη μόλις δυο χρόνια πιο πριν. Η αντιφατική στάση του ΟΛΚ έχει μεν ως έρεισμα το οικονομικό ζήτημα, που δημιουργήθηκε μετά τη δικαστική απόφαση της απαλλοτρίωσης, πλην όμως δεν μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τη χρησιμότητα ή όχι της επιστρεφόμενης απαλλοτριούμενης έκτασης. Στην προκειμένη περίπτωση, εδώ και πολλά χρόνια οι οργανωμένοι φορείς της πόλης και της περιφέρειας απαιτούσαν τη δημιουργία ενός μεγάλου λιμανιού, που θα διευρύνει τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου. Η απώλεια 56 στρεμμάτων από τη συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης θα αποτελέσει πλήγμα για τη λειτουργικότητα του λιμανιού, θα μειώσει την αξία και τις προοπτικές του και θα δυσκολέψει τη δυνατότητα να οικοδομηθούν σε αυτό οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές, όπως το Τελωνείο, το Απεντομωτήριο, ο Σταθμός Ελέγχου κλπ (οι οποίες, σημειωτέον, πρέπει να απομακρυνθούν από την πόλη). 4)Η ενδεχόμενη οικονομική αδυναμία του ΟΛΚ να καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης δεν αποτελεί σοβαρό λόγο για τη μείωση της έκτασης δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση το ποσό καταβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και το νόμο. 5)Το γεγονός ότι ελήφθη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της «Δημωφέλειας», δηλαδή του ιδιοκτήτη της έκτασης πριν από την απαλλοτρίωση, αποτελεί ουσιώδη παράλειψη που επιδρά στο κύρος της όλης διαδικασίας και μπορεί να οδηγήσει σε δικαστική ακύρωση αλλά και σε αναζήτηση ποινικών ευθυνών όλων όσοι συνέπραξαν σε μια παράνομη απόφαση. Όπως είναι γνωστό, η απαλλοτρίωση έχει ήδη συντελεστεί από ουσιαστική άποψη. Το Ελληνικό Δημόσιο, είτε μόνο του είτε μέσω του ΟΛΚ, έχει μετατρέψει εδώ και δυο δεκαετίες την έκταση σε αποκλειστικό τροφοδότη αδρανών υλικών για την κατασκευή του έργου και όλων εν γένει των λιμενικών εγκαταστάσεων. Εκατομμύρια κυβικά έχουν αποληφθεί στη διάρκεια του χρόνου, κάτι που δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η έκταση δεν ανήκε στη χερσαία ζώνη του λιμανιού. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται και στη σχετική λατομική νομοθεσία (Ν. 1428/1984), η λήψη αδρανών υλικών επιτρέπεται μόνον από νομίμως λειτουργούντα λατομεία. Εξαιρετικά, ως νόμιμο λατομείο θεωρείται το εργοτάξιο ενός έργου εθνικής σημασίας. Άρα η λήψη αδρανών υλικών και η χρήση τους στο έργο ήταν νόμιμη, ακριβώς επειδή η απαλλοτριωτέα έκταση συμπεριλαμβανόταν στη χερσαία ζώνη του λιμανιού και ως εκ τούτου έπρεπε να ισοπεδωθεί. Οι σχετικές εργασίες γίνονταν υπό την επίβλεψη του Δημοσίου. Σήμερα, ο ΟΛΚ και το ΥΕΝ «επιστρέφουν» στη «Δημωφέλεια» ένα ακίνητο παντελώς διαφορετικό από εκείνο που είχαν παραλάβει, έχοντας αφαιρέσει ένα από τα βασικά οικονομικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή τα αδρανή υλικά αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ και η «Δημωφέλεια» δεν θα μπορεί να το αξιοποιήσει, δεδομένου ότι ευρίσκεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως αισθητικό δάσος (ενώ αν παραμείνει χερσαία ζώνη δεν επηρεάζεται από τη δέσμευση αυτή). Επιβαρύνεται δε η «Δημωφέλεια» και με το κόστος της υποχρεωτικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής, ιδίως στα σημεία απόληψης των αδρανών που σήμερα παρουσιάζουν και πιθανή επικινδυνότητα. Παρακαλείσθε να λάβετε απόφαση, με την οποία:

Α) Να ζητήσετε να ανακληθεί η απόφαση υπ’ αριθ. 8322/28.7.2011 του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χάρη Παμπούκη, ώστε η χερσαία ζώνη του λιμανιού να είναι εκείνη που ορίστηκε με την απόφαση 1371/30.3.2009 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Δημήτρη Σταμάτη.

Β) Να τάξετε εύλογη προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την ανωτέρω ανάκληση. Αν παρέλθει άπρακτη, ανατίθεται στη «Δημωφέλεια» να προσφύγει δικαστικά εναντίον της ΥΑ 8322/2011 και όσων συνέπραξαν σε αυτήν, από διοικητική, αστική και ποινική άποψη. Ο Δήμος Καβάλας θα παρέμβει στις σχετικές δίκες.

Γ) Να ορίσετε διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Δήμου Καβάλας, η οποία συνοδευόμενη από εκπροσώπους φορέων της πόλης θα συναντηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς, ακόμη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, καθώς επίσης και τους επικεφαλής των κομμάτων, προκειμένου να τους ενημερώσει για το όλο ζήτημα. Η επιτροπή να θέσει επιτακτικά και την ανάγκη να ολοκληρωθούν ταχύτατα οι εργασίες για την ολοκλήρωση του λιμανιού από κάθε άποψη (χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις, κτήρια διαφόρων υπηρεσιών όπως ενδεικτικά το Τελωνείο, μεταφορά των υπηρεσιών από το λιμάνι «Απόστολος Παύλος» στο νέο λιμάνι «Φίλιππος Β΄» κλπ).

Δ) Να κλιμακωθεί η δράση των τοπικών φορέων με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση απόληψης αδρανών από το επίδικο ακίνητο, ο συμβολικός αποκλεισμός του εργοταξίου για κάποια μέρα κλπ.

 

Διαβάστε επίσης