• 20 Ιουλίου 2024,
cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.

ΣΑΤΑ Μαΐου – Η κατανομή των ποσών ανά δήμο

 ΣΑΤΑ Μαΐου – Η κατανομή των ποσών ανά δήμο

Εκδόθηκε από το υπουργείο εσωτερικών η απόφαση για την μεταφορά πόρων ύψους 19.200.000 ευρώ στους δήμους. Το ποσό θα αντληθεί από λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα αποδοθεί ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους δήμους της Χώρας. Οι δήμοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν τη σχετική χρηματοδότηση για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Το παραπάνω ποσό αποτελεί «έκτακτα έσοδα», ΣΑΤΑ 2013. Η κατανομή των ποσών στους τέσσερις δήμους της περιφερειακής ενότητας Καβάλας είναι η ακόλουθη:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 208.660 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 109.730 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 75.470 ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 47.900 ευρώ

Επίσης, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση Στυλιανίδη σύμφωνα με την οποία κατανέμονται στους δήμους της χώρας, ποσά ύψους 17.822.916,67 ευρώ, ως έναντι της δόσης έτους 2013 και καταβάλλονται στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. Το συγκεκριμένο ποσό κατανέμεται από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών».

Το ποσό αποτελεί το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της πέμπτης από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν. Τα χρήματα αυτά διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των δήμων της χώρας. Ωστόσο με απόφαση των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα. Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής των ποσών ο δήμος Καβάλας θα λάβει 116.851,19 ευρώ, ενώ τα προς απόδοση ποσά Μαΐου για τους άλλους τρεις δήμους της περιφερειακής ενότητας είναι μηδενικά.

 

 

Διαβάστε επίσης