• 7 Οκτωβρίου 2022,

Στην διοίκηση της Α.Δ. Καβάλας Κοσκερίδης- Γκράνας

 Στην διοίκηση της Α.Δ. Καβάλας  Κοσκερίδης- Γκράνας

Από το περασμένο Σάββατο η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας έχει νέο Αστυνομικό Διευθυντή. Είναι ο Μάκης Κοσκερίδης, έως πρόσφατα αστυνομικός υποδιευθυντής. Προηγούμενα ο κ. Κοσκερίδης ήταν διοικητής στο Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας. Την θέση του Αστυνομικού Υποδιευθυντή θα καλύψει ο Γιώργος Γκράνας, μέχρι πρόσφατα διοικητής του Α.Τ. Καβάλας. Ο αστυνομικός υποδιευθυντής θα είναι ένας. Αναμένονται με μετάθεση στην Διεύθυνση Καβάλας δύο νέοι αστυνόμοι, ένας εκ των οποίων προορίζεται για νέος διοικητής του Α.Τ. Καβάλας. Και οι δύο παίρνουν μετάθεση στην υπηρεσία της πόλης αφού όπως λέγεται κατάγονται από την Καβάλα. Με τις δύο αυτές μεταθέσεις αντιμετωπίζεται κατά κάποιο τρόπο το βασικό πρόβλημα της διεύθυνσης, δηλαδή η έλλειψη αξιωματικών.

 

Διαβάστε επίσης