ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τελικά αποτελέσματα Δήμου Καβάλας

Τσανάκα 24,48% – έδρες από τη πρώτη Κυριακή 5

Σιμιτσής 23,21%- έδρες από τη πρώτη Κυριακή 5

Παπαδόπουλος Μ 14,78%- έδρες 3

Παππάς Β 13,79%- έδρες 3

Βέρρος 12,83%- έδρες 3

Ποτόλιας 4,92% -έδρα 1

Αγανικόλας 4,61% – έδρα 1

Δεληγιάννης 1,38%- έδρα 0

 

Τελικά αποτελέσματα Δήμου Νέστου

Μιχαηλίδης 45,97% – έδρες από τη πρώτη Κυριακή 6

Τσομπανόπουλος 40,96%- έδρες από τη πρώτη Κυριακή 6

Αμπεριάδης 13,07%- έδρες 2

 

Τελικά αποτελέσματα Δήμου Θάσου

Χατζηεμμανουήλ 33.76%- έδρες από τη πρώτη Κυριακή 5

Μερέσης 27,55%- έδρες από τη πρώτη Κυριακή 4

Βλαστάρης 16,01%- έδρες 2

Χρυσάφης 12,26%- έδρες 2

Παπαφιλίππου 10,43%- έδρα 1

 

Τελικά αποτελέσματα Δήμου Παγγαίου

Ξουλόγης 41,61%- έδρες από τη πρώτη Κυριακή 7

Αναστασιάδης 24,72%- έδρες από τη πρώτη Κυριακή 4

Φιλόσογλου 24,28%- έδρες 4

Μπόνος 7,93%- έδρες 2

Μπράτσος 1,45%- έδρες 0

Διαβάστε επίσης