• 17 Οκτωβρίου 2021,

11 Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί σε διάφορες υπηρεσίες

 11 Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί σε διάφορες υπηρεσίες

Σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας επανήλθαν 11 εργαζόμενοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί. Πρόκειται για 11 παλιούς αστυνομικούς που παραμένουν δημοτικοί υπάλληλοι. Κατά πάσα πιθανότητα με εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες. Αρκετοί από αυτούς θ΄ απασχοληθούν στο τμήμα εμπορικών δραστηριοτήτων, όπου θα απασχολούνται με αρμοδιότητες που έχουν στενή σχέση με τις παλιές αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας.

Επτά δημοτικοί αστυνομικοί δεν μετατάσσονται στην ελληνική αστυνομία, παραμένουν δημοτικοί υπάλληλοι, λόγω του ότι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων. Τρεις επίσης παραμένουν στο Δήμο Καβάλας, καθώς κι ο σύζυγος ή η σύζυγός τους είναι δημοτικοί υπάλληλοι. Ένας δημοτικός αστυνομικός παραμένει δημοτικός υπάλληλος, καθώς προέρχεται από μονογονεϊκή οικογένεια. Εφαρμόζονται δηλαδή οι εξαιρέσεις του νόμου, που αφορούν την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας γενικώς.

Οι 11 αυτοί δημοτικοί υπάλληλοι θεωρούνται απαραίτητη για τη λειτουργία του Δήμου Καβάλας. Θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ως διοικητικοί υπάλληλοι.

 

Διαβάστε επίσης