Έκθεση επικινδύνου για το καμένο σπίτι της οδού 7ης ΜεραρχίαςΜηχανικός της Πολεοδομίας Καβάλας συνέταξε προ λίγων ημερών έκθεση επικίνδυνου κτίσματος, μετά από αυτοψία, για το ακίνητο της οδού 7ης Μεραρχίας (απέναντι από τον Πυθαγόρα) όπου το Πάσχα εκδηλώθηκε καταστροφική πυρκαγιά. Διαπιστώθηκαν διάφορα αρκετά σοβαρά προβλήματα σε ένα από χρόνια άδειο σπίτι, το οποίο ήταν προτεινόμενο διατηρητέο αλλά δεν χαρακτηρίστηκε ως τέτοιο. Η έκθεση δίνει προθεσμία 90 συνολικά ημερών στους 18 συνιδιοκτήτες του ακινήτου για να λάβουν τα προβλεπόμενα μέτρα. Μεταξύ των άλλων πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εκπονηθεί μελέτη για την στατική του επάρκεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το σύνολο της στέγης του κτιρίου καθώς και τα ξύλινα μεσοπατώματα αυτού έχουν καταρρεύσει, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε, εντός του κτίσματος. Το γεγονός αυτό, της απώλειας δηλαδή της επικάλυψης, έχει ως αποτέλεσμα το κτίσμα να καταπονείται διαρκώς από την εισροή ομβρίων υδάτων, με την περαιτέρω διάβρωση του φέροντος οργανισμού και της θεμελίωσης αυτού, η οποία οδηγεί στην μακροπρόθεσμη απομείωση της στατικής επάρκειας του κτιρίου. Η κατάρρευση της στέγης συνεπάγεται ότι το κτίσμα έχει απωλέσει την διαφραγματική του λειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην επήρεια των τυχηματικών δράσεων (άνεμος, σεισμός, κλπ) και να τίθεται εν αμφιβόλω η γενικότερη στατική του επάρκεια».

Κατά το ίδιο έγγραφο πρέπει «…να ληφθούν προσωρινά – προστατευτικά μέτρα: Συγκεκριμένα, να τοποθετηθούν ταινίες και πινακίδες σήμανσης στο κτίριο ώστε να επισημαίνεται ο κίνδυνος και να σφραγιστούν όλοι οι είσοδοι στο οικόπεδο καθώς και όλα τα ανοιχτά κουφώματα του κτιρίου, ώστε να είναι αδύνατη η πρόσβαση τόσο εντός του οικοπέδου όσο και εντός του κτιρίου. Επίσης να ενισχυθεί η περίφραξη του κτιρίου με πασσάλους και συρματόπλεγμα πάνω από την υφιστάμενη περίφραξη, στην όψη αυτού επί της οδού Αγ. Λαύρας. Να αντικατασταθεί η στέγη του κτίσματος, να επισκευαστούν (κι ενισχυθούν εφ’ όσον απαιτηθεί από την μελέτη στατικής επάρκειας) οι τοιχοποιίες και να επισκευαστεί η μαρκίζα κατόπιν των εγκρίσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών».

eXTReMe Tracker