Η φωτιά στην καρδιά της αυτοκρατορίας: του Μιχάλη Μαυρόπουλου

Το παιχνίδι έσπασε, μπροστά στα μάτια του κόσμου. Και – σκεπτόμενοι τι συνέβη στην Ουάσινγκτον (αλλά όχι μόνο εκεί) – πρέπει να ληφθούν καλά υπόψη και οι δύο πτυχές. Το παιχνίδι της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία έχει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της νεωτερικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε ήδη τιναχθεί στον αέρα εκεί για πρώτη φορά, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η φωτιά στην καρδιά της αυτοκρατορίας: του Μιχάλη Μαυρόπουλου.