Πρώτη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: Επιπλέον ενοίκια του Δ.Κ.Ε.Κ. 23.000 ευρώ θα πληρώσει ο Δήμος!Με απαρτία που δεν εξασφαλίσθηκε εύκολα συνεδρίασε εχθές το πρωί στο δημαρχείο η οικονομική επιτροπή του δήμου Καβάλας. Δεν υπήρξε συμμετοχή από δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης. Εκτός από τα τέσσερα θέματα της ημερήσιας διάταξης η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα για ένα ακόμη έκτακτο θέμα που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2018.

Εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση σχετικής πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ για τη διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσιών συντήρησης αντικειμένων της δημοτικής καπναποθήκης. Πρόκειται για συντήρηση έργων τέχνης με προοπτική να εκτεθούν στη δημοτική καπναποθήκη αφού για καιρό έχουν αποθηκευθεί. Τα περισσότερα εκθέματα που θα συντηρηθούν προέρχονται από το Λαογραφικό Μουσείο της Καβάλας.

Κυριότερο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η απόφαση για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον ιδιοκτήτη ακινήτου στο οποίο κατά το παρελθόν στεγαζόταν και λειτουργούσε το δημοτικό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Ο δήμος Καβάλας προετοιμάζεται να πληρώσει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου επιπλέον ενοίκια της τάξεως των 23.000 ευρώ. Όπως εξηγήθηκε στη συνεδρίαση, ο δήμος διατήρησε το ΔΚΕΚ για δύο έτη μετά τη λήξη της μισθωτήριας σύμβασης, επειδή υπήρχαν προοπτικές επαναλειτουργίας του. Όταν το σενάριο δεν ευοδώθηκε τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ζήτησε τα επιπλέον χρήματα προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη.

Επειδή πρόκειται για χρήματα δύο ετών, το ενοίκιο ήταν χίλια ευρώ ανά μήνα, ο ιδιοκτήτης ζητά ποσό 24.000 ευρώ που μέσω υπολογισμών ημερομηνιών μειώνεται στις 23.000 ευρώ. Το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη διατήρηση της μίσθωσης, παρά το ότι το συμβόλαιο είχε λήξει, είναι από το καλοκαίρι του 2014 έως το καλοκαίρι του 2016. Η οικονομική επιτροπή συμφώνησε με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με την προϋπόθεση ότι ο ιδιώτης θα δεχθεί να μην εισπράξει επιπλέον χρήματα λόγω τόκων.

 


MANBIZ
eXTReMe Tracker