Θα γεμίσουμε διόδια! Δημοπρατούνται τα μετωπικά της Παράκαμψης και 11 πλευρικά στο Ν. ΚαβάλαςΟμόφωνη απόφαση έλαβε προχθές η διοίκηση της Εγνατίας Οδού ΑΕ για τη δημοπράτηση του έργου των διοδίων στην Παράκαμψη Καβάλας. Αυτήν την φορά το έργο μεγαλώνει, περιλαμβάνει όλα τα νέα διόδια που προωθεί η εταιρία μαζί με τις εργασίες συντήρησης της οδού και των καθέτων αξόνων αυτής. Εντύπωση προκαλεί ότι εκτός από τα μετωπικά διόδια στην Παράκαμψη, το έργο περιλαμβάνει στο νομό μας 11 πλευρικά διόδια ως εξής:

Κόμβος Γαληψού- Ορφανίου 2, Κόμβος Μουσθένης 2, Κόμβος Ελευθερούπολης 2, Κόμβος Αγίου Ανδρέα 2, Κόμβος Άσπρων Χωμάτων 3.

10 ακόμη πλευρικά διόδια δημιουργούνται στη Ξάνθη και την Κομοτηνή! Όπως διαβάζουμε στο πρακτικό της απόφασης της διοίκησης της εταιρίας «το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα , αποδεχόμενο την αιτιολόγηση που περιέχεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει α) τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα, στους Κάθετους Άξονες Α1 & Α23 και

Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)», προϋπολογισμού 61.324.200,00 €,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, μέσω δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016 και να εφαρμοστεί το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών του προϋπολογισμού μελέτης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης».

Η απόφαση για τα μετωπικά διόδια στην Παράκαμψη αναφέρει: Όχι αργότερα από επτά (7) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του Σ.Δ. Καβάλας. Όχι αργότερα από ένα (1) μήνα μετά από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει να τις μελέτες εφαρμογής για την

κατασκευή του Σ.Δ. Καβάλας.

Προς το παρόν η εταιρία δεν έχει ορίσει την ακριβή ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Αλλά κι αυτό δεν αργεί.


MANBIZ
eXTReMe Tracker