• 22 Μαΐου 2024,

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω παρέλασης

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω παρέλασης

«Απόφαση λήψης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην χερσαία ζώνη λιμένα Καβάλας την Δευτέρα 25-03-2024  για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ηςΜαρτίου 1821»

Ανακοινώνεται ότι από Υπηρεσία μας, λόγω της ανάγκης διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων κατά τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ηςΜαρτίου 1821 στην χερσαία ζώνη λιμένα Καβάλας, εκδόθηκε η με Αριθ. πρωτ. 2132.18/1021/22-03-2024 Απόφαση (ΑΔΑ Ρ7Π64653ΠΩ-Φ4Ω) που αφορά στην λήψη των ακόλουθων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην χερσαία ζώνη λιμένα Καβάλας την Δευτέρα 25η Μαρτίου 2024:

1) Απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από την 06:00 ώρα και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ηςΜαρτίου 1821, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (παραλιακή ζώνη), εκατέρωθεν και κατά μήκος όλης της οδού καθώς επίσης απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αβέρωφ εκατέρωθεν της οδού και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας από την συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως και την συμβολή της με τον κυκλικό κόμβο της οδού Ερυθρού Σταυρού.

β) Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και επί της οδού Αβέρωφ από την συμβολή της με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως έως και την συμβολή της με την οδό Φιλικής Εταιρείας, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων και σύμφωνα με τις υποδείξεις που θα δίδονται από τους αρμόδιους βαθμοφόρους Υπηρεσίας μας.

γ) Απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από την 06:00 ώρα και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στην περιοχή στάθμευσης οχημάτων παλαιάς προβλήτας F/Β όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο Παράρτημα – απόσπασμα χάρτη.

Διαβάστε επίσης