• 22 Μαΐου 2024,

Πιο εύκολη πρόσβαση σε δύο δημοτικά σχολεία

 Πιο εύκολη πρόσβαση σε δύο δημοτικά σχολεία

Στα συλλογικά όργανα του Δήμου Καβάλας συζητείται και εγκρίνεται πρακτικό πρόσφατης συνεδρίασης της Κυκλοφοριακής Επιτροπής.Τα θέματα πάρα πολλά, από αυτά ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:

  1. Ορίζονται δύο θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ έξω από το κολυμβητήριο.
  2. Εγκρίνεται σχέδιο διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων κοντά στο 8ο Δημοτικό Σχολείο για τη διευκόλυνση στην προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.
  3.  Αναβαθμίζονται οι συνθήκες οδικής ασφάλειας πλησίον του 18ου Δημοτικού Σχολείου- Νηπιαγωγείου.
  4. Απορρίπτεται το αίτημα αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης για τις ανάγκες του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου.

Πολλά από τα θέματα της συνεδρίασης είχαν σχέση με θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ, χώρους φορτοεκφορτώσεων κτλ.

Διαβάστε επίσης