• 24 Απριλίου 2024,

Συγκροτήθηκε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Καβάλας

 Συγκροτήθηκε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Καβάλας

Προ λίγων ημερών ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος υπέγραψε απόφαση, συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Καβάλας:

«Συγκροτούμε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την διετία 2024-2025, το οποίο απαρτίζεται από:

1. Το Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης με αναπληρωτή τον αν. Προϊστάμενο του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος Π.Ε Καβάλας.

2. Τον κ. Βασιλειάδη Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό με Α΄ βαθμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας με αναπληρωτή την κα. Κατσαρού Μιχαλίτσα, ΠΕ Μηχ/κών με Α΄ βαθμό, αν. τμηματάρχης του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας,

3. Την κα. Δαγκλή Βασιλική, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ και αναπληρωτή τον κ. Τσακαλίδη Γεώργιο κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, υπαλλήλων του Δήμου Καβάλας.

4. Τον κ. Αθανάσιο Πατσάκα, δικηγόρο με έμμισθη εντολή του Νομικού Γραφείου ΠΕ Καβάλας, όταν απασχολούν το Συμβούλιο Νομικά ζητήματα με αναπληρωτή την κα. Λαζαρίδου Μαρία κλάδου Π.Ε. Διοικητικού –Οικονομικού κατόχου πτυχίου νομικής σχολής της Δ/νσης Μεταφορών και επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

5. Τον εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. κ. Μακρή Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Γαβριηλίδη Σάββα , Πολιτικό Μηχανικό.

6. Τον κ. Διαμαντίδη Θωμά– Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Νέστου με αναπληρωτή τον κ. Κέλλη Γεώργιο -Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Νέστου.

7. Τον Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημ. Έργων Κ. Τσάντα Παναγιώτη Μηχ/γο Μηχανικό, με αναπληρωτή τον. κ. Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό.

8. Την κα Κωνσταντινίδου Αικατερίνη, που προΐσταται του Τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή, που συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, στις περιπτώσεις που συζητιούνται θέματα μελετών.

9. Τον κ. Βουζουλίδη Βασίλειο ως ταχτικό μέλος, εκπρόσωπο του Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. και ως αναπληρωματικό τον κ. Κερεφίδη Χρήστο, για τις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων».

Διαβάστε επίσης