Θα αποζημιωθούν επιχειρήσεις στα Λιμενάρια που έπαθαν ζημιές από την κακοκαιρία του 2020

 Θα αποζημιωθούν επιχειρήσεις στα Λιμενάρια που έπαθαν ζημιές από την κακοκαιρία του 2020

Στις 20 Αυγούστου του 2020 στα Λιμενάρια της Θάσου και μετά από έντονη βροχόπτωση προκλήθηκαν ποικίλα προβλήματα.

Κυρίως σε επιχειρήσεις στο κέντρο του χωριού. Τότε αναφέρθηκε ότι το καιρικό φαινόμενο υπήρξε από εκεί που δεν το περίμενε κανείς! Δεν προβλέπονταν από κανένα δελτίο καιρού. Οι ζημιές έγιναν σε ένα συνηθισμένο- δυστυχώς-για τα Λιμενάρια σημείο. Ίδιες είχαν προηγηθεί αλλά και επακολούθησαν.

Τότε κινήθηκε η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις των Λιμεναρίων. Η διαδικασία τέλειωσε χθες Παρασκευή, στις 17 Μάρτη του 2023. Μεσολάβησαν έλεγχοι, καταγραφές και ποικίλες αλλά απαραίτητες πιστοποιήσεις. Έτσι χθες υπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα η απόφαση καταβολής αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα αποζημιωθούν τρεις ή εν πάση περιπτώσει λίγες επιχειρήσεις. Αυτό προβλέπει η «Απόφαση – Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Με το θέμα και ως προ τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, ασχολήθηκε η Περιφέρεια ΑΜΘ αλλά και η Πολιτική Προστασία της ΠΕ Καβάλας.

Κατόπιν πολλών, η απόφαση που υπογράφει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 20ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι οποίες έχουν οριοθετηθεί.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με μέρος του συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας.

Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής: α) για εκτιμηθείσα ζημία μέχρι και 10.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 70% αυτής, β) για εκτιμηθείσα ζημία από 10.001 ευρώ ως και 20.000 ευρώ, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 50% αυτής και γ) για εκτιμηθείσα ζημία από 20.001 ευρώ και άνω, υπολογίζεται ποσό ενίσχυσης ίσο με το 30% αυτής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το ύψος της ενίσχυσης που προκύπτει κατά τα ανωτέρω, όπως υπολογίζεται επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημιάς που δεν καταβάλλεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, η προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο». (φωτογραφία εκείνης της βραδιάς από την κατάσταση που επικράτησε στα Λιμενάρια).

Διαβάστε επίσης