5 πολίτες στο Νομό Καβάλας εισέπρατταν παράνομα επιδόματα της Πρόνοιας

 5 πολίτες στο Νομό Καβάλας εισέπρατταν παράνομα επιδόματα της Πρόνοιας

Συνολικό ποσό 35.000 ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Καβάλας από 5 πολίτες (της πόλης και του Νομού), οι οποίοι σύμφωνα με την υπηρεσία του (Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας) εισέπρατταν ενώ δεν δικαιούνταν επιδόματα. Πλέον η εισήγηση της υπηρεσίας έγινε συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα σχεδόν ομόφωνη. Διαφώνησε μόνο ο κ. Ποτόλιας. Αυτό συνέβη στη συνεδρίαση της προηγούμενης Δευτέρας αν και τα μείζονος σημασίας θέματα φαίνονταν να είναι άλλα.

Η απόφαση αναφέρει ότι πρόκειται για 5 πολίτες που για διάστημα λίγων μηνών έως και 2 ετών πληρώνονταν μέσω του Δήμου Καβάλας επιδόματα της πρόνοιας. Αυτά αφορούν κυρίως βαριά αναπηρία και (ένα) μειωμένης όρασης. Ο Δήμος Καβάλας ζητά να του επιστραφούν χρηματικά ποσό από 1.200 ευρώ έως και 11.000 ευρώ. Αφού υπήρξε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τώρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία. Θα ενημερωθούν οι υπόχρεοι, αν δεν επιστρέψουν τα χρήματα αυτά θα βεβαιωθούν γρήγορα στην εφορία.

Μέχρι και το τέλος του 2018 όλα τα προνοιακά επιδόματα του Ν. Καβάλας πληρώνονταν από τον Δήμο. Τα χρήματα ήταν ουσιαστικά του κράτους. Το κράτος επιχορηγούσε τον Δήμο (κάθε Δήμο της χώρας) που πλήρωνε σύμφωνα με τις καταστάσεις της υπηρεσίας του. Η υπηρεσία ανά τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει κι επανελέγχει τους δικαιούχους. Αυτό λέγεται ότι γίνεται αυτεπάγγελτα.  Ζητά πιστοποιητικά, ιατρικές βεβαιώσεις, αποφάσεις επιτροπής ΚΕΠΑ κτλ. Κατά τον έλεγχο αυτόν συχνά προκύπτουν νέα δεδομένα. Κι επειδή μεσολαβεί χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο, δικαιούχοι πληρώνονται τα επιδόματα αν και στην πορεία τα δεδομένα για αυτούς έχουν αλλάξει.

Από την 1η Γενάρη του 2019 οι Δήμοι «βγήκαν» από τη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται όλη μέσω του κράτους και του νέου φορέα που αυτό έχει δημιουργήσει. Ενώ τα χρήματα των προηγούμενων ετών ήταν του κράτους κι απλά πληρώνονταν από τους Δήμους, οι πολίτες καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα στο ταμείο του Δήμου.

Μέχρι τώρα το κράτος δεν απευθύνθηκε στους δήμους για να του προωθήσουν τα ποσά. Ίσως μάλιστα το κράτος να μην γνωρίζει καν την προαναφερθείσα διαδικασία συνεχών ελέγχων και το αποτέλεσμα που προκύπτει.  Αυτό που έγινε την περασμένη Δευτέρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Τα επιδόματα που πρέπει να επιστραφούν έχουν σχέση με τα έτη 2014 έως 2018.

Διαβάστε επίσης