Δ. Καβάλας: Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου έως το 2023

 Δ. Καβάλας: Πρόσληψη διοικητικού υπαλλήλου έως το 2023

Ο δήμος Καβάλας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου «CHERISH – Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing Communities in Europe- Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των
αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη» του Προγράμματος ΙΝΤΕRREG EUROPE, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος (31/05/2023, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έργου στην κατηγορία «Προσωπικό» και το έργο εξακολουθεί να είναι ενταγμένο).

 

Πηγή : www.aftodioikisi.gr

Διαβάστε επίσης