Δέσμευση Energeanγια μηδενικούς ρύπους ως το 2050

  Δέσμευση Energeanγια μηδενικούς ρύπους ως το 2050

 Η Energean γίνεται η πρώτη εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που δεσμεύεται στην εκστρατεία του ΟΗΕ για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής

 Η Energean υποστηρίζει και δεσμεύεται στις υποχρεώσεις της εκστρατείας του ΟΗΕ“BusinessAmbitionfor 1.5°C: OurOnlyFuture”πουέχειωςστόχονασυγκρατηθείηαύξησητηςθερμοκρασίαςτουπλανήτημαςστους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.

Ηεκστρατείαεγκαινιάζεταιστοπλαίσιοτης 25ηςΕτήσιαςΣυνόδουτουΟΗΕγιατηνΚλιματικήΑλλαγή, ηοποίαπραγματοποιείταιαπόσήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου ως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στη Μαδρίτη. Η εκστρατεία του ΟΗΕ καλεί τους ηγέτες των επιχειρήσεων να θέσουν τους υψηλότερους στόχους για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στη βάση της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για Αλλαγή του Κλίματος για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου καθώς και για επίτευξη του στόχου για εκπομπή μηδενικών ρύπων έως το 2050 το αργότερο.

Στοπλαίσιοτηςεκστρατείας, ηEnergeanθέτειστόχουςμεβάσηεπιστημονικήμεθοδολογίασεόλη την αλυσίδα των δραστηριοτήτων της και, παράλληλα, δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές ρύπων ως το 2050.Πρέπει να σημειωθεί ότι η Energeanκαθίσταται η πρώτη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που δεσμεύεται στη συγκεκριμένη εκστρατεία.

Ο κ.  Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε σχετικά:

 «ΕίμαστευπερήφανοιπουσυμμετέχουμεστηνπρωτοβουλίαGlobalCompactτουΟΗΕκαιιδιαίτεραχαρούμενοιπουδιαδραματίζουμεένανηγετικόρόλοστοντομέαμας, όχιμόνουποστηρίζονταςτηνεκστρατεία“BusinessAmbitionfor 1.5°C: OurOnlyFuture”αλλάκαιδεσμευόμενοι για μηδενικές εκπομπές ρύπων ως το 2050. ΗEnergeanαναδεικνύεταισε ηγέτιδαεταιρείαέρευναςκαιπαραγωγής στην Μεσόγειο με δέσμευση για μείωση των ρύπων και με προσήλωση στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης».

 

Διαβάστε επίσης