• 12 Ιουλίου 2020,

Δήμος Καβάλας: Θετικά τα πρώτα στοιχεία για την προσπάθεια ανακύκλωσης χαρτιού – χαρτονιού

 Δήμος Καβάλας: Θετικά τα πρώτα στοιχεία για την προσπάθεια ανακύκλωσης χαρτιού – χαρτονιού

Η οργανωμένη προσπάθεια ανακύκλωσης χαρτιού – χαρτονιού από το Δήμο Καβάλας, με την τοποθέτηση των κίτρινων κάδων, εμφανίζει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. στους συνεργάτες του Δήμου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη, η ποσότητα των χάρτινων συσκευασιών που μεταφέρθηκε στο ΚΔΑΥ Ξάνθης,  μετά την απομάκρυνση των ακατάλληλων υλικών, ξεπέρασε τον έναν (1) τόνο.

Ωστόσο, παρά τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών, μέσω της προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και της παραχώρησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων από τους καθ’ ύλην αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, παρατηρήθηκε το φαινόμενο της απόθεσης στους συγκεκριμένους κάδους ανακύκλωσης, σημαντικού αριθμού περιεκτών υγρών και σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων.

Η μη ορθολογική διαχείριση των χάρτινων συσκευασιών περιορίζει στο ελάχιστο τις δυνατότητες του Δήμου Καβάλας να αυξήσει το ποσοστό Ανακύκλωσης μέσα στα επόμενα χρόνια, μειώνοντας παράλληλα τα ανταποδοτικά τέλη.

Στο διαφημιστικό σποτ που ακολουθεί, παρουσιάζονται κατά τρόπο αναλυτικό οι οδηγίες για τη χρήση των μπλε κάδων με κίτρινο καπάκι.

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Διαβάστε επίσης