Ένα Παιδιατρικό Συνέδριο στην Καβάλα πριν 50 χρόνια

 Ένα Παιδιατρικό Συνέδριο στην Καβάλα πριν 50 χρόνια

 

Με την ευκαιρία του Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου που ξεκινά σήμερα τις εργασίες του στην Καβάλα, η «Πρωϊνή» κάνει μια βουτιά στην ιστορία σε βάθος 50 χρόνων για να φέρει στην επιφάνεια ένα παρόμοιο συνέδριο που είχε γίνει τον Ιούνιο του 1967 με πολύ μεγάλη επιτυχία και θεωρήθηκε τότε πρωτοποριακό για τις ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών του από εξέχοντες παιδιάτρους της εποχής.

Το συνέδριο εκείνο είχε οργανώσει η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας με πρόεδρό της τότε τον συμπολίτη μας γιατρό χειρουργό δρ. Δημήτριο Αστεριάδη και συγκέντρωσε πάνω από επτακόσιους συνέδρους από όλη την Ελλάδα. Συνδιοργανωτής του συνεδρίου ήταν και η Πανελλήνια Παιδιατρική Εταιρία με πρόεδρο τον αείμνηστο Σοφοκλή Χατζηδάκι ενώ στην οργανωτική επιτροπή που είχε πρόεδρο τον Σ. Χατζηδάκι και συνπρόεδρο τον Δ. Αστεριάδη συμμετείχαν επιφανείς γιατροί της εποχής όπως οι Σπ. Χαροκόπος, Νικ. Ματσανιώτης, Ι. Δαβάκης, Β. Κωνσταντινίδης αλλά και οι καβαλιώτες Κ. Παπαγεωργιου, Ι. Αθανασιάδης, Μ. Ιωαννίδου, Ε. Γαβριηλίδου, Χ. Λέφα, Αικ. Καρακολίδου..

Το συνέδριο είχε τον τίτλο «Παιδιατρικαί ημέραι 1967» φράση μάλιστα που όπως πληροφορούμαστε από τις εφημερίδες της εποχής, ο δήμος Καβάλας ετοποθέτησε με φωτεινά γράμματα στο Φρούριο ενώ η Καβάλα είχε σημαιοστολισθεί και φωταγωγηθεί.

Οι συνεδριάσεις του συνεδρίου έλαβαν χώρα στη Μεγάλη Λέσχη και μάλιστα λόγω του μεγάλου αριθμού των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο αίθουσες του ιστορικού κτηρίου.

Στις εφημερίδες της εποχής διαβάζουμε για την πρώτη μέρα των εργασιών που ξεκίνησαν την Παρασκευή 17 Ιουνίου 1967:

 

«Με εξαιρετικήν λαμπρότητα, παρουσία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και υπέρ επτακοσίων ιατρών εξ όλης της Ελλάδος και ξένων προσωπικοτήτων, εγένετο το απόγευμα η έναρξις των εργασιών του Πανελληνίου -με διεθνή απήχησιν- παιδιατρικού συνεδρίου «Παιδιατρικαί ημέραι Καβάλας 1967».

Τους συνέδρους εχαιρέτισαν εκ μέρους της κυβερνήσεως, ο νομάρχης Καβάλας κ. Ματαράγκας, ο διοικητής της 11ης μεραρχίας υποστράτηγος Κεχαγιάς, ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Καβάλας κ. Αστεριάδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας κ. Χατζηδάκης και άλλοι.

Πρώτος ομιλητής εις μνήμην του αποθανόντος Έλληνος καθηγητού Κων. Χωρέμη υπήρξεν ο καθηγητής κ. Κέρπελ Κρόνιν. Εν συνεχεία ταυτοχρόνως εις τας δύο αιθούσας της «Μεγάλης Λέσχης», όπου λαμβάνει χώραν το συνέδριον και υπό την προεδρίαν των κ. Στ. Χαροκόπου και Γ. Μπεχράκη, εγένοντο επιστημονικαί ανακοινώσεις υπό των συνέδρων. Αύριον (σήμερον) από πρωίας μέχρι εσπέρας, θα λάβουν χώραν έτεραι πέντε συνεδριάσεις υπό την προεδρίαν του κ. Δημ. Αστεριάδη, προέδρου της Ιατρικής Εταιρίας Καβάλας και με θέματα τας τρεις βασικάς εισηγήσεις του συνεδρίου, των κ.κ. Τ. Μπαλή, Κων. Παπαδάτου και Δημ. Νικολοπούλου. Επίσης των συνεδριάσεων θα προεδρεύσουν οι κ.κ. Κων. Παπαδάτος, Σπ. Δοξιάδης, Χρ. Κάσιμος και Νικ. Ματσανιώτης.

Εις το τέλος των συνεδριάσεων και εις ειδικήν τελετήν θα απονεμηθούν το «χωρέμιον έπαθλον» και άλλαι τιμητικαί διακρίσεις.

Αύριον (σήμερον) την εσπέραν εις το κέντρον «ΝΟΚ» θα δοθή επίσημον δείπνον εις το οποίον θα παρακαθήσουν εξακόσια περίπου άτομα. Την Δευτέραν οι σύνεδροι θα πραγματοποιήσουν εκδρομήν εις Θάσον και εις τας αρχαιότητας των Φιλίππων.

 

Για την προσφώνηση του «οικοδεσπότη» δρ. Δημητρίου Αστεριάδη διαβάζουμε:

«Ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας κ. Δ. Αστεριάδης, προσφωνών τους συνέδρους, είπε μεταξύ των άλλων τα εξής:

-Είναι γνωστή η επιστημονική προβολή και ακτινοβολία ανά το πανελλήνιον και διεθνώς της ελληνικής παιδιατρικής εταιρείας. Με την σημερινήν εκδήλωσίν της προσθέτει ένα ακόμη λίθον εις το λαμπρόν επιστημονικόν οικοδόμημά της. Αισθάνομαι, κ.κ. σύνεδροι, πρόσθετον χαράν δια την τιμητικήν παρουσίαν των αρχών της πόλεώς μας, ανωτάτων κρατικών μας λειτουργών και παλαιών φίλων της Καβάλας, οίτινες, ανταποκριθέντες εις την πρόσκλησίν μας, μας τιμούν. Η Ιατρική Εταιρεία Καβάλας, σωματείον επιστημονικόν και φιλανθρωπικόν ιδρυθέν το 1920, έχει εις το ενεργητικόν του πλουσίαν δράσιν κοινωνικού έργου, αλλά και επιστημονικού τοιούτου. Ειργάσθη και εργάζεται δια την καταπολέμησιν της φυματιώσεων εις την πόλιν της Καβάλας και ειδικώτερον εις την περιοχήν της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

 

Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός είναι η ευκαιρία που βρήκε ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Καβάλας δρ. Δημήτριος Αστεριάδης στη διάρκεια της προσφωνήσεώς του, να θέσει, για πρώτη φορά τότε, το θέμα της ιδρύσεως Ιατρικής Σχολής στην Καβάλα απευθυνόμενος στον Νομάρχη Καβάλας ως εκπροσώπου της κυβερνήσεως. Ήταν μια έξυπνη κίνηση που αν και προχώρησε κάπως τα επόμενα χρόνια με κάποιο τρόπο, δεν είχε τελικά ευτυχή για την πόλη μας κατάληξη.

Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου έγινε και απονομή διπλωμάτων και βραβείων σε εργασίες που είχαν υποβληθεί σε ειδική επιτροπή που αποτέλεσαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας κ. Χατζηδάκις, ο καθηγητής παιδιατρικής κ. Δανόπουλος και οι κ.κ. Σμιθ, Αμερικανός εκδότης του περιοδικού «Παιδιατρική» και Χέντερσον, Σουηδός, εκδότης του περιοδικού «Άκτα παιδιάτρικα». Τα βραβεία συνοδεύονταν και από τα όχι ευκαταφρόνητα για την εποχή ποσά των 25.000 δρχ (το πρώτο), 15.000 (το δεύτερο) και 10.000 (το τρίτο).

Μετά την απονομή των βραβείων εδόθη γεύμα στο κέντρο «ΝΟΚ» κατά το οποίο μίλησε τόσο ο κ. Αστεριάδης όσο και ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρίας Σοφοκλής Χατζηδάκις.

Το πρωί της Δευτέρας 19 Ιουνίου 1967 οι σύνεδροι επισκέφθηκαν τη Θάσο από όπου επέστρεψαν στις 5 το απόγευμα για να αναχωρήσουν στη συνέχεια ο καθένας για την έδρα του.

Να λοιπόν που η ιστορία, όπως φαίνεται, επαναλαμβάνεται και υπήρχαν στο παρελθόν πρωτοπόροι συμπολίτες μας που άνοιξαν τον δρόμο.

Θόδωρος Θεοδωρίδης

 

Στη φωτογραφία ο συμπολίτης μας γιατρός – χειρουργός δρ. Δημήτριος Αστεριάδης ως πρόεδρος της διοργανώτριας Ιατρικής Εταιρίας Καβάλας και από του βήματος του Πανελλήνιου Παιδιατρικού Συνεδρίου που διεξήχθη στην Καβάλα τον Ιούνιο του 1967, υποδέχεται τους επτακόσιους και πλέον συνέδρους στη Μεγάλη Λέσχη. Δίπλα του ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας αείμνηστος Σοφοκλής Χατζηδάκις ενώ διακρίνεται και η υφηγήτρια παιδιατρικής Κλ.. Οικονόμου – Μαύρου

Διαβάστε επίσης