• 10 Αυγούστου 2022,

Ερώτηση Παναγιωτόπουλου στη Βουλή για τα προβλήματα των Ελαιοτριβείων της Θάσου

 Ερώτηση Παναγιωτόπουλου στη Βουλή για τα προβλήματα των Ελαιοτριβείων της Θάσου

Λύση στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εργοστάσια των Αγροτικών Ελαιουργικών Συνεταιρισμών (ΑΕΣ) Πρίνου, Καλλιράχης και Θεολόγου της Θάσου, αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους, όπως αυτή ορίζεται και προβλέπεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία, ζήτησε από τους αρμόδιους Υπουργούς, ο Βουλευτής Νομού Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, καταθέτοντας σχετική Ερώτηση στη Βουλή.

Αναλυτικά, το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Βαγγέλη Αποστόλου

  1.            Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γιώργο Σταθάκη
  2.              Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Δήμο Παπαδημητρίου

ΘΕΜΑ:  Προβλήματα ελαιοτριβείων στο νησί της Θάσου σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους, όπως αυτή ορίζεται και προβλέπεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία

Κύριοι Υπουργοί,

Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εργοστάσια των Αγροτικών Ελαιουργικών Συνεταιρισμών (ΑΕΣ) Πρίνου, Καλλιράχης και Θεολόγου της Θάσου, αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους, όπως αυτή ορίζεται και προβλέπεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία.

Προσφάτως, μου κοινοποίησαν επίσημο έγγραφο που έχουν καταθέσει στις αρμόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναφορικά με την τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ Φ15/4187/266/2012 των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατά κλάδο δραστηριότητας στην άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/2011’ (Β’1275)».

Στο έγγραφό τους επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι με την τροποποίηση του νόμου που αφορά στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων, προκύπτουν πολλά και σοβαρά προβλήματα για την λειτουργία των ήδη υφιστάμενων εργοστασίων, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές.

Σημειώνουν ότι τα περισσότερα ελαιοτριβεία βρίσκονται κοντά, ή μέσα σε κατοικημένες περιοχές και κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν οι κατάλληλοι διαθέσιμοι χώροι  για τις εδαφοδεξαμενές που απαιτούνται να γίνουν, προκειμένου να αποθηκεύονται τα υγρά απόβλητα. Οι δυσκολίες αφορούν τόσο στην χωρητικότητα όσο και στον χρόνο που απαιτείται να παραμένουν τα απόβλητα αποθηκευμένα.

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι τα κτήματα στις περισσότερες περιοχές είναι δίπλα στα χωριά, έχουν μεγάλες κλίσεις χωρίς αναβαθμίδες, οπότε η αποθήκευση των υγρών αποβλήτων (κατσίγαρος) και η εναπόθεσή τους για εδαφολίπανση δεν είναι εφικτή, ενώ η εναλλακτική της μεταφοράς τους, ουσιαστικά δεν υπάρχει, καθώς ανεβάζει κατά πολύ το κόστος παραγωγής.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα, κάποια ελαιοτριβεία να «αναγκάζονται», όπως σημειώνεται,  να τα εναποθέτουν σε ρέματα και στη θάλασσα, επιβαρύνοντας σημαντικά τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα της περιοχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επισημαίνουν, επίσης, ότι η ποσότητα των αποβλήτων που προκύπτει σε ημερήσια βάση από τη λειτουργία ενός εργοστασίου, ακόμα και για μέτρια σε παραγωγή χρονιά, είναι εξαιρετικά μεγάλη.

Στο έγγραφό τους, οι παραπάνω αγροτικοί συνεταιρισμοί, καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν, π.χ., στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των ήδη υφιστάμενων ελαιοτριβείων που επιθυμούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους από τριφασικά σε διφασικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μέρος των προαναφερόμενων προβλημάτων.

Επειδή το ζητούμενο είναι η λειτουργία τόσο των νέων όσο και των υφιστάμενων ελαιοτριβείων να γίνεται με τρόπο καθόλα νόμιμο και νομότυπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η προστασία του περιβάλλοντος και των υδατικών αποθεμάτων, όσο και η ασφάλεια και η υγεία των κατοίκων της εκάστοτε περιοχής, αλλά και με όρους ρεαλισμού και οικονομικής βιωσιμότητας των εργοστασίων αυτών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ήδη υφιστάμενα εργοστάσια ελαιοτριβείων, αναφορικά με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους, όπως αυτή προβλέπεται και περιγράφεται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία;
  2. Ποιες είναι οι απόψεις των Υπουργείων σε σχέση με τις συγκεκριμένες προτάσεις που προτείνουν οι προαναφερόμενοι Αγροτικοί Ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί του ν. Καβάλας;
  3. Εάν προτίθενται να προχωρήσουν, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές και των ιδιαιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν, στην τροποποίηση της με ΚΥΑ Φ.15/4187/266 για την κατασκευή και λειτουργία εδαφοδεξαμενών εντός των ελαιοτριβείων ή σε όμορους χώρους;»

 

Διαβάστε επίσης