Γενική Συνέλευση Αρχιτεκτόνων 

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Καβάλας καλεί τα μέλη του στην Γενική Τακτική Συνέλευση την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:30 στα γραφεία του ΤΕΕ ΑΜ, Βότση 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2017

Έγκριση οικονομικών πεπραγμένων έτους 2017. Καθορισμός ποσών για πληρωμές – καταθέσεις από τον εκάστοτε ταμία

Προτάσεις μελών. Αρχαιρεσίες. Κοπή πίτας.

Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από το ένα δεύτερο (1/2) συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και οπωσδήποτε όχι λιγότερα από 15. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με απαρτία του 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  6 Φεβρουαρίου 2018 την ίδια ώρα με όσα μέλη προσέλθουν. Για τις τυχόν επαναληπτικές συγκλήσεις δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ίδια.

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Γιάννης Νεστορίδης, η Γεν. Γραμματέας Τζένη Χατζηλιάδου.


MANBIZ
eXTReMe Tracker