• 23 Φεβρουαρίου 2024,

Γιάννης Βρούτσης: Δεν έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης έργων στο «Ανθή Καραγιάννη»

 Γιάννης Βρούτσης: Δεν έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης έργων στο «Ανθή Καραγιάννη»

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης απάντησε στην ερώτηση για τα απαραίτητα έργα στο «Ανθή Καραγιάννη». Η απάντηση του στην ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου αναφέρει:

«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι εφόσον το γήπεδο «Ανθή Καραγιάννη» του Δήμου Καβάλας που αναφέρεστε, δεν περιλαμβάνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 53 (ΦΕΚ 53/Α΄/18.03.1998) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμισή τους ανήκει στον Δήμο Καβάλας.

Στην Υπηρεσία μας δεν έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα χρηματοδότησης μέσω Προγραμματικής Σύμβασης που να αφορά στην αποκατάσταση και τη συντήρηση των υποδομών των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) του «ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2021-2025», θα πρέπει ο Δήμος Καβάλας να υποβάλλει σχετικό αίτημα που να συνοδεύεται από οριστική μελέτη».

Διαβάστε επίσης