• 21 Ιουνίου 2024,
cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα. keybank login

Η Αποκεντρωμένη δικαίωσε τον ΟΛΚ: Νόμιμο το πάρκινγκ βαρέων οχημάτων!

 Η Αποκεντρωμένη δικαίωσε τον ΟΛΚ: Νόμιμο το πάρκινγκ βαρέων οχημάτων!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης εξέτασε και έκανε δεκτή την προσφυγή του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας κατά της απόφασης για το πάρκινγκ βαρέων οχημάτων στο κεντρικό λιμάνι.

Απόφαση που έλαβε η ΠΕ Καβάλας τον περασμένο Απρίλιο, ακυρώνοντας τη λειτουργία του πάρκινγκ. Ο νέος χώρος άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαρτίου με τον νόμιμο τρόπο.

Γνωστοποιήθηκε η έναρξη λειτουργίας του. Αμέσως μετά η Διεύθυνση Μεταφορών της ΠΕ Καβάλας ζήτησε όλα τα σχετικά έγγραφα για να εκδώσει την προβλεπόμενη άδεια. Από τον έλεγχο των εγγράφων η υπηρεσία διαπίστωσε ότι το πάρκινγκ δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Ακύρωσε την έναρξη της λειτουργίας του.

Εκ νέου μάλιστα αποφάσισε και τη σφράγιση του! Ο Οργανισμός Λιμένα άσκησε το δικαίωμα της προσφυγής στην Αποκεντρωμένη, ζητώντας η απόφαση της Διεύθυνσης Μεταφορών να ακυρωθεί και ο χώρος να επανέλθει ως χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

Η Αποκεντρωμένη ζήτησε και πήρε τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης για να εξετάσει την προσφυγή του Οργανισμού. Την περασμένη Παρασκευή έκρινε ότι η προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή.

Κατά το σκεπτικό της Αποκεντρωμένης «…οι διατάξεις της Υ.Α. 4462/454/19 (ΦΕΚ 2192 Β΄) δε τυγχάνουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση καθώς αυτές εφαρμόζονται στους πάσης φύσεως σταθμούς αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

Η δε Χερσαία Ζώνη Λιμένα είναι χώρος ειδικών χρήσεων, που διέπεται από ειδικό νομικό καθεστώς και χωροθετείται πέραν του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμησης, ούτε βεβαίως για τη δόμηση οικισμών (σχετ.Γνμδ ΝΣΚ 334/2010,355/2008 οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές).

Επομένως η υπ’ αριθμ. 1339384/1-3-2024 γνωστοποίηση έπρεπε να κριθεί στα πλαίσια των διατάξεων της Υ.Α. 60821/5404/2012». Μετά την προαναφερθείσα εξέλιξη το πάρκινγκ βαρέων οχημάτων επαναλειτουργεί για να παίξει το ρόλο που αποφασίστηκε να παίξει.

Σημειώνουμε ότι στην προσφυγή του ο ΟΛΚ ισχυρίστηκε ότι χωρίς τη λειτουργία του συγκεκριμένου πάρκινγκ «… επανέρχεται η άναρχη στάθμευση εντός λιμένα και η δυσχέρεια της κυκλοφορίας».

Διαβάστε επίσης