• 17 Φεβρουαρίου 2020,

Η Διεύθυνση Μεταφορών ενημερώνει τους πολίτες που συναλλάσσονται με αυτήν

 Η Διεύθυνση Μεταφορών ενημερώνει τους πολίτες που συναλλάσσονται με αυτήν

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοινώνεται ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή, η Υπηρεσία, λόγω  θεωρητικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών, καθώς και εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR), δεν θα δεχτεί δικαιολογητικά για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης από τις θυρίδες, εκτός από τις περιπτώσεις που για την διεκπεραίωση συγκεκριμένης υπόθεσης, έχει ορισθεί ραντεβού για την εν λόγω ημέρα, όπως έλεγχος δικαιολογητικών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, έλεγχος αυτοκινήτων για διαπίστωση ταυτότητας, πρατήρια, συνεργεία, μεταβιβάσεις μόνο Φορτηγών οχημάτων, εφόσον ο αγοραστής έχει την έδρα της επιχείρησης σε διαφορετικό Νομό.

( ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ )

Διαβάστε επίσης