• 4 Ιουνίου 2020,

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας : Απαγορεύονται όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες λόγω Covid -19

 Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας : Απαγορεύονται όλες οι θαλάσσιες δραστηριότητες λόγω Covid -19

Ανακοινώνεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλασσίου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Κ.Υ.Α.  αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22-03-2020  (ΦΕΚ 986 Β΄) και κατά συνέπεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.

Επιπλέον υπενθυμίζονται τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας εν΄όλω στην Επικράτεια και τα αντίστοιχα που αφορούν μετακινήσεις από και προς τα νησιά για την μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.

Το σύνολο των μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με πλοία θα πρέπει να πραγματοποιείται φέροντας τις αντίστοιχες βεβαιώσεις οι οποίες- θα επιδεικνύονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Τέλος, στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές.

Δελτίο τύπου

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης