• 31 Ιουλίου 2021,

Λεωνίδας Παππάς: «Δικαίωση συνταξιούχων τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ»

 Λεωνίδας Παππάς: «Δικαίωση συνταξιούχων τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ»

Σήμερα μου κοινοποιήθηκε η με αριθμό 515/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

Είναι η 1η οριστική απόφαση στην περιοχή μας (μετά την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων) που επιδικάζει (αναγνωρίζει ότι τους  οφείλονται) συγκεκριμένα ποσά σε συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω αντισυνταγματικότητας των σχετικών περικοπών στις συντάξεις τους. Δε συμπεριλαμβάνονται οι περικοπές των αντίστοιχων επικουρικών συντάξεων.

Μία δικαίωση και μία στιγμή λυτρωτική και για τους συνταξιούχους αλλά και για εμάς τους νομικούς τους παραστάτες!

Διαβάστε επίσης