• 22 Μαΐου 2024,

Λιμένας Καβάλας: Στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης υποπαραχώρησης

 Λιμένας Καβάλας: Στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης υποπαραχώρησης

Στη Βουλή κατατέθηκε για κύρωση η σύμβαση υποπαραχώρησης του λιμένα της Καβάλας. Συγκεκριμένα, κατατέθηκε  για κύρωση στην Ελληνική Βουλή η από 23 Νοεμβρίου 2023 Σύμβασης Υπο-Παραχώρησης μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, της εταιρείας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.» και της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ) Α.Ε.», και αφετέρου της εταιρείας «ΣΑΡΙΣΑ Υπο-Παραχώρηση Λιμένος Καβάλας Φίλιππος ΙΙ Ανώνυμη Εταιρεία», της εταιρείας «Blacksummit Financial Group Inc», της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών» και της εταιρείας «Ευρωπαϊκές Επενδύσεις και Επιχειρήσεις Αεροδιαστημικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία».

Σύμφωνα με τη σύμβαση, ο υπο-παραχωρησιούχος του Προβλήτα Φίλιππος θα καταβάλει 1,85 εκατ. ευρώ εφάπαξ και σε διάστημα 40 ετών το τίμημα των 20 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 2% των εκτιμώμενων εσόδων του υποπαραχωρησιούχου. Παράλληλα, ο υποπαραχωρησιούχος αναλαμβάνει δεσμευτικές επενδύσεις ύψους επίσης 20 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, εντός ενός έτους ο υποπαραχωρησιούχος αναλαμβάνει να διαθέσει 10 εκατ. ευρώ στην εταιρεία, είτε με τη μορφή του μετοχικού κεφαλαίου είτε με τη μορφή δανεισμού. Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε βάθος 40ετίας. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τουλάχιστον το 30% των επενδυμένων κεφαλαίων θα αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο του υποπαραχωρησιούχου.

Επίσης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της υποπαραχώρησης η ΣΑΡΙΣΑ ΙΙ ΑΕ θα πρέπει να παρουσιάσει το πρώτο business plan αξιοποίησης του προβλήτα «Φίλιππος» στο λιμάνι της Καβάλας. Το σχέδιο αυτό θα καλύψει την πρώτη 7ετία ανάπτυξης του προβλήτα. Παράλληλα, ο υποπαραχωρησιούχος θα πρέπει να εκπονήσει την επικαιροποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα συνοδεύει το νέο business plan.

Ο υποπαραχωρησιούχος είναι η εταιρεία ΣΑΡΙΣΑ ΙΙ ΑΕ, στην οποία βασικός μέτοχος με 55% είναι η αμερικανική BlackSummit. Με 35% συμμετέχει η ΓΕΚ Τέρνα και με 10% η εταιρεία Ευρωπαϊκές Επενδύσεις Αεροδιαστημικής (ΕFA Group).

Η συζήτηση της σύμβασης θα γίνει στις 16 Μαΐου 2024 στις Επιτροπές της Βουλής και η κύρωσή της στην ολομέλεια της Βουλής μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι εκκρεμεί και η κύρωση της σύμβασης πώλησης του 67% του Λιμένα Ηρακλείου, η οποία δεν αναμένεται να αργήσει να έρθει και αυτή στην Ελληνική Βουλή.

Πηγή: www.powergame.gr

Διαβάστε επίσης