• 1 Ιουνίου 2023,

Μία ακόμη έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ αγνοεί εντελώς τον οδικό τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη!

 Μία ακόμη έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ αγνοεί εντελώς τον οδικό τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη!

Η… συμπάθεια του ΙΝΣΕΤΕ για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι γνωστή.

Το ινστιτούτο εμφανίζεται στην περιοχή μόνο όταν προγραμματίζει επί πληρωμή σεμινάρια. Σε όλα τα άλλα, τα οποία μελετά και ερευνά, η ΑΜΘ δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν, μας εξηγεί. Προσπαθεί να μας πείσει. Μα ποιος τον πιστεύει; (ειδικά όταν η τουριστική κίνηση είναι τόσο έντονη).

Το γεγονός οφείλεται και στο ότι το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ ποτέ δεν πήρε στα σοβαρά και δεν μέτρησε όπως πρέπει τον οδικό τουρισμό. Ως εκ τούτου περιοχές με οδικό τουρισμό δεν φαίνεται να υπάρχουν στα ενδιαφέροντα του:

Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2021» το 86.7% των αφίξεων και το 90% των τουριστικών εισπράξεων έγινε όπως κάθε χρόνο σε πέντε μόνο Περιφέρειες της χώρας (Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, Ιονίων Νήσων, και Κεντρικής Μακεδονίας).

Οι άλλες οκτώ Περιφέρειες αν και έχουν σημαντικά τουριστικά πλεονεκτήματα μοιράστηκαν τα ψίχουλα αφίξεων και εισπράξεων. Αυτό δείχνει τη διαχρονική έλλειψη στρατηγικής στον ελληνικό τουρισμό, που θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για μια πιο ορθολογική κατανομή αφίξεων και εισπράξεων.

Κατά τ΄άλλα πέρσι παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Επίσκεψη σε σχέση με το 2019 (+30,7%, από 482 € σε 631€) λόγω κυρίως της αύξησης της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (+26,4%, από 6,3 σε, ενώ επίσης, η Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση σημείωσε μικρή αύξηση (+3,4%, από 76 € σε 79 €).

Στα κύρια σημεία της μελέτης περιλαμβάνονται τα εξής: -Το 2021 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16.376.000. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -55,3% σε σύγκριση με το 2019 που είχαν πραγματοποιηθεί 36.643.000 επισκέψεις.

Στην πρώτη θέση με βάση τον αριθμό επισκέψεων διατηρήθηκε η Γερμανία, στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, και στην τρίτη θέση η Γαλλία. – Η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε σε όλες τις Περιφέρειες λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής, ακόμα και στις Περιφέρειες που παρατηρήθηκε μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση.

Ειδικότερα: -Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 861 € παρουσιάζοντας αύξηση +14,7%. -Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2021 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 79 € αύξηση +3,4% σε σχέση με το 2019 (76 €).

-Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2021 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 104 € παρουσιάζοντας αύξηση +7,2%.-Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας ήταν 8,0 διανυκτερεύσεις παρουσιάζοντας αύξηση (+26,4%).

-Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 12,8 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +58,3%. -Το 86,0% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,1%), Κρήτης (19,2%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,9%), Αττικής (16,1%), και Ιονίων Νήσων (10,6%).

– Το 86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Κρήτης (20,5%), Αττικής (16,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (16,2%) και Ιονίων Νήσων (11,0%).-Tο 90,0% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (30,2%), Κρήτης (23,2%), Αττικής (14,2%), Ιονίων Νήσων (12,6%), και Κεντρικής Μακεδονίας (9,8%).

(φωτογραφία αρχείου)

Διαβάστε επίσης