• 24 Απριλίου 2024,

Νέα παιδική χαρά στον Βύρωνα

 Νέα παιδική χαρά στον Βύρωνα

Στη συνεδρίαση της Παρασκευής (29/3) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας ενέκρινε την πρόταση του Δημάρχου, αρχίζει τη διαδικασία για μια νέα παιδική χαρά.

Πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο στην οδό Βουλγαροκτόνου και Αρκαδίου. Η νέα παιδική χαρά θα ζητηθεί να χρηματοδοτηθεί από το «Πράσινο Ταμείο». Με την ίδια πρόταση θα αναβαθμιστεί η υφιστάμενη παιδική χαρά στον Τίμιο Σταυρό.

Για τα δύο έργα προβλέπεται δαπάνη 500.000 ευρώ. Τα μισά περίπου από αυτά τα χρήματα θα είναι από το «Πράσινο Ταμείο». Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία μόλις τώρα ξεκινά, υπάρχει αρκετό μέλλον μπροστά της.

Διαβάστε επίσης