Ο Φλεβάρης και αν Φλεβίσει …Έχουμε φτάσει στην κορφή του βουνού και με τον Φλεβάρη αρχίζει η κατεβασιά που θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη οσο θα περνάνε οι μέρες και θα πλησιάζουμε στον Μάρτη που θα μας οδηγήσει έτσι όπως μόνο αυτός ξέρει στην καλύτερη εποχή του χρόνου.

Εμείς πάντως είμαστε απο τώρα έτοιμοι να ζήσουμε την άνοιξη του 2019.

Έχουμε φάει τον Νοέμβριο , έχουμε φάει τον Δεκέμβριο μας έχει καταπιεί ο Γενάρης και είμαστε στον Φλεβάρη που μας δίνει τις πρώτες αφορμές να σκεφτόμαστε την επερχόμενη άνοιξη.

Θέλω δηλαδή να σας πω οτι φάγαμε οχι μόνο το πολύ αλλά και τα πιο δύσκολα γιατί οτι και να γίνει , και ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα ο Φλεβάρης δεν μπορεί να γίνει Γενάρης.

Ο Φλεβάρης μετά τις 20 του μήνα θα μας βάλει σε ένα άλλο mood.

 

Η Α­να Πά­ου­λα ντα Σίλ­βα ε­ξε­λέ­γη πρό­σφα­τα στην Νο­μο­θε­τι­κή Συ­νέ­λευ­ση της πο­λι­τεί­ας Σά­ντα Κα­τα­ρί­να στην Βρα­ζι­λί­α και την πρώ­τη της η­μέ­ρα στο νέ­ο της πό­στο, εί­πε να μεί­νει σε ό­λους α­ξέ­χα­στη.

Η Πα­ου­λί­να, ό­πως την α­πο­κα­λούν οι φί­λοι της, εμ­φα­νί­στη­κε με έ­να α­βυσ­σα­λέ­ο ντε­κολ­τέ και στε­νό κα­τα­κόκ­κι­νο outfit το ο­ποί­ο α­να­δεί­κνυε τις κα­μπύ­λες της. Η εμ­φά­νι­ση της πο­λι­τι­κού στην ορ­κω­μο­σί­α της Νο­μο­θε­τι­κής Συ­νέ­λευ­σης προ­κά­λε­σε ποι­κί­λα σχό­λια. Ο­ρι­σμέ­νες α­ναρ­τή­σεις έ­κα­ναν λό­γο για ά­νο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας στην αί­θου­σα, ε­νώ σχο­λί­α­ζαν την σέ­ξι εμ­φά­νι­ση της Πα­ου­λί­να.

Η ντα Σίλ­βα, α­φή­νο­ντας με­ρι­κές η­μέ­ρες να πε­ρά­σουν και να κα­τα­λα­γιά­σει ο θό­ρυ­βος, πέ­ρα­σε στην α­ντε­πί­θε­ση, δεί­χνο­ντας πως δεν α­φή­νει τέ­τοιες προ­σβλη­τι­κές κι­νή­σεις α­να­πά­ντη­τες.

“Νό­μι­ζα ό­τι το κόκ­κι­νο χρώ­μα θα ή­ταν ε­κεί­νο που θα συ­ζη­τιό­ταν, ό­μως τε­λι­κά ε­στί­α­σαν στο ντε­κολ­τέ μου. Ο τρό­πος που ντύ­νο­μαι εί­ναι δι­κό μου πρό­βλη­μα. Οι γυ­ναί­κες έ­χουν στή­θος, και το δι­κό μου ή­ταν πά­ντο­τε με­γά­λο. Δεν θα γί­νω μια δια­φο­ρε­τι­κή γυ­ναί­κα ε­πει­δή με ε­ξέ­λε­ξε ο λα­ός ως μέ­λος της Συ­νέ­λευ­σης”, εί­πε σε το­πι­κό τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό και πρό­σθε­σε, στέλ­νο­ντας σα­φές μή­νυ­μα: “Οι γυ­ναί­κες εί­ναι πια κομ­μά­τι της πο­λι­τι­κής σκη­νής και η κοι­νω­νί­α πρέ­πει να το συ­νη­θί­σει. Υ­πάρ­χουν πο­λύ πιο ση­μα­ντι­κά πράγ­μα­τα για να συ­ζη­τή­σου­με με τους συ­να­δέλ­φους μου”.

Φταίει το κορίτσι αν έχει μεγάλα στήθη ;

Άλλοι έχουν μεγάλα … χέρια ,πόδια ή κεφάλι.

Αυτό το κορίτσι έχει μεγάλα στήθη και θέλει να τα αναδυκνεύει με αυτά που φοράει.

Που είναι το πρόβλημα ;

Και αν υπάρχει πρόβλημα σίγουρα δεν το έχει αυτή οι άλλοι που τους ενοχλεί.

 

Ο Χρήστος Ζαμπούνης ο μίστερ σαβουάρ βιβρ έδωσε μετά απο χρόνια μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη και είπε μεταξύ άλλων οτι δεν έχει βρίσει ποτέ στην ζωή του , ούτε ως μικρό παιδί γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να βρίσει.

Δεν είναι ρε παιδί μου στο dna του.

Νομίζω οτι ο Ζαμπούνης δεν είναι Ελληνας.

Είναι ένας ευρωπαίος που ζει κατά τύχη στην Ελλάδα που το μπενιλίκι πάει σύννεφο.

Δεν θα μας χαλούσε η πλειοψηφία των Ελλήνων να ήταν σαν τον Ζαμπούνη αλλά δεν είναι.

Ο Χρήστος Ζαμπούνης είναι ένας άνθρωπος που οι γνώσεις του πάνω στο σαβουάρ βιβρ έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και σας προτείνουμε να διαβάσετε και το βιβλίο που έχει γράψει στο παρελθόν για τους τρόπους ευγενείας που λείπουν απο την καθημερινότητα μας αλλά γενικότερα απο τον τρόπο ζωής μας αφού που να βρεις χρόνο και για ευγένειες με τόσα που έχεις κάθε μέρα στο κεφάλι σου ;

 

Αυτά τα λίγα και για σήμερα.

Να είστε καλά και να περάσετε ένα καλύτερο Σαββατοκύριακο όπου ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι καλός.

Σωστές επιλογές , σωστές παρέες και χαλαρή διάεθεση.

με το 1 με το 2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker