ΩΚΕΑΝΙΔΑ : Θα προτιμούσαμε το εστιατόριο !Είναι αλήθεια οτι θα προτιμούσαμε το εστιατόριο ΩΚΕΑΝΙΔΑ απο το καιρικό φαινόμενο που πλήττει την χώρα μας αυτή την περίοδο.

Άλλο να φας μία μερίδα μουσακά και άλλο να φας 500 λίτρα πετρέλαιο.

Πάντως μέχρι και χθες το βράδυ κανείς δεν ήξερε να μας πει με πόσο ένταση θα μας χτυπήσει το φαινόμενο ΩΚΕΑΝΙΔΑ και τι αφήσει πίσω του αφού αυτά που θα αφήσει έχουν να κάνουν κυρίως με την ένταση με την οποία θα περάσει πάνω απο την χώρα μας.

Ας ελπίσουμε οτι θα πάνε όλα καλά και τελικά θα φάμε τον μουσακά και οχι το πετρέλαιο.

Πάντως φέτος τον χειμώνα φάγαμε το διπλάσιο πετρέλαιο απο πέρσι και αυτό νομίζω οτι τα λέει όλα σε σχέση με τον φετεινό χειμώνα αλλά και τον περσυνό που ήταν σχεδόν Φθινοπωρινός.

Τώρα όσο αφορά την ΩΚΕΑΝΙΔΑ που φαίνεται οτι θα είναι το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας του φετεινού χειμώνα ψάξαμε και βρήκαμε τα εξής :

Ω­κε­α­νί­δες

Στην ελ­λη­νι­κή μυ­θο­λο­γί­α με την συλ­λο­γι­κή ο­νο­μα­σί­α Ω­κε­α­νί­δες, α­πο­κα­λού­με­νες και ως Ω­κε­α­νί­νες ή Ω­κε­α­νί­τι­δες ή Ω­γε­νί­δες, α­να­φέ­ρο­νται θα­λάσ­σια μυ­θι­κά πλά­σμα­τα και γε­νι­κά ε­νά­λιες Νύμ­φες, με μορ­φή παρ­θέ­νου κα­τά το ά­νω ή­μι­συ και ι­χθύ­ος κα­τά το κά­τω, ό­μοιες με τις γορ­γό­νες και άλ­λο­τε με δύ­ο ου­ραί­α πτε­ρύ­για.

Ο Ό­μη­ρος α­να­φέ­ρει δύ­ο Ω­κε­α­νί­δες, την Ευ­ρυ­νό­μη,[1] η ο­ποί­α κα­τά τον Η­σί­ο­δο ή­ταν η μη­τέ­ρα των Χα­ρί­των, και την Πέρ­ση ή Περ­ση­ί­δα (ό­πως την α­να­φέ­ρει ο Η­σί­ο­δος), η ο­ποί­α ή­ταν η σύ­ζυ­γος του Τι­τά­να Ή­λιου και εξ αυ­τού μη­τέ­ρα του Αι­ή­τη και της Κίρ­κης [2] Γνω­στή ε­πί­σης Ω­κε­α­νί­δα ή­ταν και η Λευ­κίπ­πη.

Στη Θε­ο­γο­νί­α του, ο Η­σί­ο­δος α­να­φέ­ρει ό­τι ή­ταν 3.000, ω­στό­σο μνη­μο­νεύ­ει μό­νο σα­ρά­ντα μί­α Ω­κε­α­νί­δες ως κό­ρες του Τι­τά­να Ω­κε­α­νού και της Τι­τα­νί­δας Τη­θύ­ος που έ­φθα­ναν τον α­ριθ­μό των 3.000 ό­σων α­κρι­βώς και των πο­τα­μί­ων θε­ο­τή­των, τέ­κνα των αυ­τών γο­νέ­ων.

Γε­νι­κά θε­ω­ρού­νταν Νύμ­φες προ­στά­τι­δες των υ­δά­των, πο­λύ δε πε­ρισ­σό­τε­ρο α­φού αυ­τά α­πο­τε­λού­σαν και την κα­τοι­κί­α τους.

Α­πό τις πε­ρι­γρα­φές αυ­τών των μυ­θι­κών πα­ρα­δό­σε­ων εύ­κο­λα α­ντι­λη­πτό εί­ναι ό­τι οι Ω­κε­α­νί­δες α­πο­τε­λού­σαν, του­λά­χι­στον για τους αρ­χαί­ους Έλ­λη­νες, ι­δε­α­τές αν­θρω­πό­μορ­φες έν­νοιες των πη­γών (ή­μι­συ κό­ρες) ε­κεί­νων που τα ύ­δα­τά τους με­τα­φέ­ρο­νταν α­πό τους πο­τα­μούς (ί­διος α­ριθ­μός) στην α­νοι­κτή θά­λασ­σα (αρ­χαί­ο Ω­κε­α­νό) (έ­τε­ρον ή­μι­συ ι­χθύς), κα­τα­λή­γο­ντας σε α­πλή εκ­βο­λή (έ­να ου­ραί­ο πτε­ρύ­γιο) ή σε δέλ­τα (δι­πλό ου­ραί­ο πτε­ρύ­γιο).

 

Αν το κύμα κακοκαιρίας ΩΚΕΑΝΙΔΑ χτυπήσει την Καβάλα το Σάββατο την Κυριακή και εκτός απροόπτου η αλφαβητοπαρέλαση θα γίνει κανονικά.

Θα έχει κρύο αρκετό αλλά δεν θα έχει φαινόμενα.

Απλά τα παιδιά που θα πάρουν μέρος στην παρέλαση αλλά και όσοι θα κατέβουν να την παρακολουθήσουν θα πρέπει να είναι κατάλληλα ντυμένοι για να μην ξεπαγιάσουν.

Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση που υπάρχει τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια και ίσως την γλυτώσουμε με μία ασθενή χιονόπτωση.

Πάντως οτι και να γίνει απο το απόγευμα – βράδυ το πολύ της Δευτέρας έχει κλάσει η νύφη και έχει σχολάσει ο γάμος.

Καταλαβαίνετε και εσείς οτι μετά την ΩΚΕΑΝΙΔΑ δεν υπάρχει κάτι άλλο για να ανακόψει την πορεία μας προς την άνοιξη.

 

Σήμερα είναι Σάββατο και αύριο Κυριακή.

Χαλαρώνουμε , ξεκουραζόμ,αστε , διασκεδάζουμε με την Αλφαβητοπαρέλαση και την Δευτέρα πρώτα ο θεός επιστρέφουμε στο άρμα μάχης μας για  να δώσουμε τις γνωστές μας μάχες.

Καλό Σαββατοκύτιακο.

Έχουμε αποφασίσει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και είμαστε σίγουροι οτι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

με το 1 με το  2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

 

eXTReMe Tracker