Πάλι επίκαιρο το έργο ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του ΟΑΕΔ στην Καβάλα

 Πάλι επίκαιρο το έργο ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του ΟΑΕΔ στην Καβάλα

Μετά από δύο και πλέον χρόνια σιωπής και ως εκ τούτου καθυστέρησης, η διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) επανέρχεται.

Επικαιροποιεί την απόφαση της το 2020. Κι έτσι επαναφέρει προς τη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης έργο ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του ΟΑΕΔ στην Καβάλα. Είναι τα γνωστά κτίρια στην περιοχή του Περιγιαλίου και πριν το γήπεδο «Ανθή Καραγιάννη».

Πριν δύο ημέρες γνωστοποιήθηκε η νέα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αυτή ανάμεσα στα άλλα αναφέρει και τα εξής: « Αποφασίζουμε την επικαιροποίηση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή & Λειτουργική Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του ΟΑΕΔ στο Περιγιάλι Καβάλας”, συνολικού προϋπολογισμού (Π/Υ) 3.755.000€ (συμπ/μένου ΦΠΑ) –

2.980.000€ χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2014-2020 & 775.000€ κεφάλαια Δ.ΥΠ.Α. Ο επιλέξιμος Π/Υ του έργου, ποσού 2.980.000€ βαρύνει τις πιστώσεις του “Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΠΔΕ” του Π/Υ της Δ.ΥΠ.Α. έτους 2023 και έχει αναληφθεί η υποχρέωση με Απόφαση Έγκρισης της τροποποίησης έτους 2023 της ΣΑΕΠ 031/1.

Ο μη επιλέξιμος Π/Υ του έργου (775.000€) βαρύνει κατά 80.000€ τον Π/Υ της Δ.ΥΠ.Α. έτους 2023 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του ΚΑΕ 9725 και κατά 695.000€ το έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 9725 του Π/Υ της Δ.ΥΠ.Α. του επόμενου έτους.

Β) την υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο μέσω του αρμόδιου διατάκτη για την έκδοση απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης δέσμευσης της μη επιλέξιμης δαπάνης, ήτοι πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9725 του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. ποσού 695.000€ το 2024.

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Μετά την έκδοση της έγκρισης της πολυετούς, θα αναληφθεί η υποχρέωση τρέχοντος έτους ποσού 80.000,00€». Στη συνέχεια της διαδικασίας το έργο και όλα όσα περιλαμβάνει θα πρέπει να ετοιμαστούν προκειμένου να δημοπρατηθούν, να υπάρξει ανάδοχος κτλ.

Διαβάστε επίσης