• 2 Δεκεμβρίου 2023,

Παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απορρόφησε ο Δήμος Καβάλας

 Παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απορρόφησε ο Δήμος Καβάλας

Η σύμβουλος του Δημάρχου Καβάλας για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, Ιώ Χατζηβαρύτη, παρουσία του κ. Μουριάδη, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να παρουσιάσει το σύνολο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που απορρόφησε ο Δήμος Καβάλας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τετραετίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Χατζηβαρύτη, τα τελευταία τέσσερα χρόνια υλοποιήθηκαν 13 διακριτικά προγράμματα και δημιουργήθηκαν 13 νέες θέσεις εργασίας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

1. URBACTIII URGE: Circular building Cities

● Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κυκλική οικονομία

2. URBACTIII URGE: MAKING SPEND MATTER

● Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες των Δήμων να επιλέγουν τοπικούς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών όπου αυτό είναι δυνατό

3. Intereg Europe CHERISH

● Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων

4. Crea Centers

● Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει δομές υποστήριξης των πολιτιστικών βιομηχανιών

5. CURE+

● Το έργο στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, μέσω της επανάχρησης των ωφέλιμων απορριμμάτων

6. CERV

● Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ενεργού και ισότιμης συμμετοχής των παιδιών και των εφήβων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο

7. Cities4Her

● Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο σε 4 Δήμους της χώρας

8. DigiMedFor

● Το έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού τοπίου της μεσογειακής αλυσίδας εφοδιασμού δασικής ξυλείας

9. Cope

● Το έργο στοχεύει σε μια δίκαιη και πράσινη μετάβαση στις πόλεις και είναι το κλειδί για την επίτευξη ενεργειακής ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050

10. INT-ACT INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE BRIDGING THE PAST, PRESENT AND FUTURE

● Το έργο επικεντρώνεται στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σε περιόδους κοσμοϊστορικών αλλαγών

11. E.VE.CRI.

● Το έργο έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ενθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εγκατάσταση φορτιστών

12. RE – Thinking MICROcredit as a tool to support

● Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου

13. S.E.L.I.

● Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Συνολικός προϋπολογισμός: 883.892,85 ευρώ

πηγή: Δήμος Καβάλας

Διαβάστε επίσης