Συντήρηση διαβάσεων στο κέντρο της πόλης (φωτογραφίες)

 Συντήρηση διαβάσεων στο κέντρο της πόλης (φωτογραφίες)

Πραγματοποιούνται αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης συμπληρωματικές παρεμβάσεις συντήρησης των διαγραμμίσεων και των διαβάσεων. Οι εργασίες γίνονται ευκολότερα λόγω της περιορισμένης κίνησης.

Διαβάστε επίσης