• 20 Σεπτεμβρίου 2021,

Το Κέντρο Μελέτης Αντλεριανής Θεωρίας διοργανώνει Σχολές Γονέων παιδιού και εφήβου στην πόλη της Καβάλας

 Το Κέντρο Μελέτης Αντλεριανής Θεωρίας διοργανώνει Σχολές Γονέων παιδιού και εφήβου στην πόλη της Καβάλας

Έναρξη Σχολών Γονέων


Το Κέντρο Μελέτης Αντλεριανής Θεωρίας διοργανώνει, στην πόλη της Καβάλας, Σχολές Γονέων παιδιού και εφήβου. Οι συμμετέχοντες, μέσα από μια σειρά 14 δίωρων συναντήσεων, θα εξοικειωθούν με τις αρχές της αντλεριανής ψυχολογίας, ώστε να ενδυναμωθούν στον γονεϊκό τους ρόλο.

Ο Alfred Adler έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης που βελτιώνει τη δυναμική της οικογένειας και βοηθάει τα μέλη της να αισθάνονται επαρκή και σημαντικά. Ξεκινώντας από την πεποίθηση ότι ένα παιδί που αναπτύσσει αρνητικές συμπεριφορές είναι ένα αποθαρρυμένο παιδί, η αντλεριανή προσέγγιση εισηγείται τις αρχές της άνευ όρων αποδοχής με την παράλληλη θέσπιση υγιών ορίων, της ισοτιμίας, της ενθάρρυνσης, και του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η οικεία βιβλιογραφία προτείνει στρατηγικές επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων που συμβάλλουν στην εδραίωση μιας θετικής ατμόσφαιρας μέσα στην οικογένεια.

Το Κέντρο Μελέτης Αντλεριανής Θεωρίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας και γι’ αυτό το ετήσιο κόστος συμμετοχής στις σχολές ανέρχεται σε 65€.

Έναρξη Σχολών: 18 Οκτωβρίου 2021

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Βίκυ Τρυφωνίδου

Τηλ.επικοινωνίας: 693 685 5538

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

Διαβάστε επίσης