• 2 Δεκεμβρίου 2023,

Τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από την Ιερά Μητρόπολη

 Τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από την Ιερά Μητρόπολη

Όπως είναι ήδη γνωστὸν, η τοπική μας Εκκλησία, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη αντιμετωπίσεως των ποικίλων κοινωνικών και ανθρωπίνων προβλημάτων της συγχρόνου κοινωνίας και μάλιστα της συμπαραστάσεως και βοηθείας κάθε δοκιμαζομένου και αδυνάτου αδελφοώ, οργάνωσε και συν­έστησε την εθελοντικὴ ομάδα αιμοδοσίας «ο άγιος Ιάσων», προκειμένου, ακριβώς, να αντιμετωπίση την δυσκολία στην προσφορὰ αίματος προς τους αδελφούς μας που έχουν αυτὴ την ανάγκη.

Δυ­στυχώς στην πατρίδα μας το πρόβλημα αυτὸ τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλο και αρκετὲς φορὲς η χώρα μας εισάγει αίμα απὸάλλες χώρες.

Είναι, λοιπὸν, καιρὸς όλοι μαζὺ ενωμένοι να αναλάβωμε αυτὴν την σταυροφορία αγάπης και προσφοράς και πολὺ περισσότερον οι γονείς, προτρέποντες τα παιδιά τους απὸ τα νεανικά τους χρόνια να γίνωνται αιμοδότες για την κάλυψη των πολ­λ­απλών αναγκών στον τομέα αυτό.

Γι΄ αυτὸν ακριβώς τον λόγο, επιβάλλεται απὸ όλους εμάς να ξεκινήσωμε μία αγαθὴ και ειρηνικὴ πορεία της δωρεάς του αίματός μας προς τους συνανθρώπους μας, γεγονός το οποίο μάλιστα προσφέρει σε κάθε δότη την υγίεια και την αναζωογόνηση του ανθρωπίνου οργανισμού.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, όλους εκ νέου σε μία σταυροφορία ζωής για την ζωὴ των αδελφών μας, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, 2-3 και 4 Αυγούστου, στην υπηρεσία αιμοδοσίας του Νοσοκομείου της Καβάλας, όπου δύνασθε να καταθέσετε, όσοι δεν έχετε πρόβλημα υγίειας και μόνο με την σύσταση των ιατρών, λίγες σταγόνες αίματος στην τράπεζα της Ιεράς Μητρο­πόλεώς μας, σαν μία θυσία ζωής και προσφορὰ αγάπης.

Ευχὴ και προσευχή μας να μην λείψη κανεὶς απὸ αυτὸ το Θεάρεστο έργο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Φιλίππων, Νεαπό­λεως & Θάσου

Διαβάστε επίσης