• 21 Ιουνίου 2024,
cialis Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα. keybank login

Γιατί δεν γίνεται η επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων ΤΕΜΠΕ

 Γιατί δεν γίνεται η επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων ΤΕΜΠΕ

Μετά από τρία χρόνια βαθειάς κρίσης, η ύφεση έχει στην κυριολεξία γονατίσει την Ελληνική αγορά. Η Ελληνική κοινωνία έχει αγγίξει τα όρια της και αδυνατεί πλέον να διαχειριστεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των δανειστών μας. Τα εισπρακτικά μέτρα των 11,5 δισ, μετά 13,9 δισ, ύστερα 15 δισ…….., θα αφαιρεθούν από τους Έλληνες, ώστε να πάρουμε την δόση των 31,5 δισ και να σωθούμε!
Από τα 31,5 δισ τα 25 δισ θα πάνε στην ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμιά κυβέρνηση δεν έβαλε όρους σε στήριξη που παρείχε στις Τράπεζες και μας λένε ότι θα πάρουν οι Τράπεζες τα χρήματα και θα τα διοχετεύσουν στη αγορά. Παραμύθια……
Άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών πέτυχαν η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών να μην βαρύνει το Δημόσιο χρέος. Εμείς κάνουμε διαπραγμάτευση….
Από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έκαναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν να παραχωρήσουν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων, στις Τράπεζες.
Το «παρκάρισμα», στα ταμεία των Τραπεζών, κονδυλίων ΕΣΠΑ προσδίδει σε αυτές μονομερές όφελος, αφού εδώ και δύο χρόνια από τα 800 εκ. ευρώ, έχουν διοχετεύσει στην αγορά μόλις 21 εκ. ευρώ.
Από τις αρχές του 2010 το ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) μετονομάστηκε σε ΕΤΕΑΝ με μηδενικό και καταστροφικό έργο. Πρόσφατα διορίστηκε Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ τραπεζικός….!
Από το 2009, σε κάθε κατάπτωση δανείου ΤΕΜΠΜΕ, οι Τράπεζες εισέπρατταν την αντίστοιχη εγγύηση με ισόποσης αξίας Ομόλογο. Μετά από 3 χρόνια, μέσω της Δευτερογενούς Αγοράς, υποτιμήθηκε στο 24% της Ονομαστικής του Αξίας. Έκτοτε, για κάθε εγγύηση, οι Τράπεζες εισπράττουν Ομόλογο 4πλάσιας Ονομαστικής Αξίας από ότι εισέπρατταν μέχρι τότε από το 2009, το 2010 και το 2011.
Πλέον, οι Τράπεζες έχουν πάρει το Ομόλογο του 1,5 δις ευρώ για καταπτώσεις μόλις 400 εκ. ευρώ περίπου. Τούτο βέβαια αποτελεί Δημόσιο χρέος, το οποίο θα εισπράξουν οι Τράπεζες στο Άρτιο το 2014. Έτσι αυξάνεται το Δημόσιο Χρέος κατά 1,1 δις ευρώ περίπου προς όφελος των Τραπεζών.
Η μη επιμήκυνση της αποπληρωμής δανείων ΤΕΜΠΜΕ δημιουργεί περισσότερες καταπτώσεις δανείων και οδηγεί τις υγιείς επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Οι αυξημένες καταπτώσεις σημαίνουν αυξημένες εγγυήσεις, για τις οποίες οι Τράπεζες θα πάρουν περισσότερα υποτιμημένα Ομόλογα 4πλάσιας Ονομαστικής Αξίας, προς όφελός τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα:
 Έναντι μη καταβολής υπολοίπου χρέους 20.000 ευρώ, αρχικού δανείου ΤΕΜΠΜΕ ύψους 72.000 ευρώ συγκεκριμένη Τράπεζα διεκδικεί ένα σπίτι του επιχειρηματία.
 Παρότι για την καταγγελία των 20.000 ευρώ η Τράπεζα θα πάρει το 80% της σχετικής εγγύησης ΤΕΜΠΜΕ, ήτοι 16.000 ευρώ. Το ΕΤΕΑΝ/ΤΕΜΠΜΕ θα της δώσει Ομόλογο 4πλάσιας Ονομαστικής Αξίας, ήτοι 64.000 ευρώ περίπου, το οποίο σε ενάμισι χρόνο η Τράπεζα θα το εισπράξει στο Άρτιο.
 Η Τράπεζα αντί από την συμμετοχή στον κίνδυνο να ζημιωθεί 4.000 ευρώ, κερδίζει 60.000 ευρώ και διεκδικεί ένα σπίτι!!! Και μας λένε ότι η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών θα στηρίξει την Ελληνική Οικονομία…….
Χρήστος Ηλιάδης
Καβάλα, 9 Οκτωβρίου 2012

Διαβάστε επίσης