• 2 Δεκεμβρίου 2023,

50 οικοδομικές άδειες μικρής κλίμακας για το «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

 50 οικοδομικές άδειες μικρής κλίμακας για το «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

Το σχέδιο είναι γνωστό και φιλόδοξο.

Ξεκίνησε προ λίγων ετών.

Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου δημιουργείται ένα «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου», το οποίο αφορά τις υφιστάμενες εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις της ίδιας περιοχής. Υπάρχει μια γενικότερη καθυστέρηση στο πλάνο, η οποία αφορά προβλήματα που διαπιστώθηκαν μετά την έγκριση και χρηματοδότηση της πρότασης.

Η επίλυση των προβλημάτων που συνεχίζεται κυρίως στο Δήμο Καβάλας περιπλέκει την κατάσταση. Κι έτσι η καθυστέρηση μεγαλώνει.

Στην πράξη συμμετέχουν το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Δήμος Καβάλας.

Η έκδοση των 50 οικοδομικών αδειών, για ισάριθμα καταστήματα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, είναι αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου. Υπό αυτές τις συνθήκες προκύπτει η δημοσιοποίηση της πρόθεσης του φορέα να συνεργαστεί με μηχανικό ή σχετική με το αντικείμενο εταιρία που θα κάνει αυτήν την δουλειά.

Θα έχει την ευθύνη της έκδοσης των συγκεκριμένων αδειών. Το Επιμελητήριο θα δέχεται σχετικές αιτήσεις έως τις 10 Δεκέμβρη και ώρα 12 το μεσημέρι. Η σχετική ανακοίνωση προβλέπει μοριοδότηση κάθε πρότασης που θα κατατεθεί προκειμένου στην τελική επιλογή να υπάρχει αξιοκρατία. Ειδικότερα τα κριτήρια που προβλέπονται είναι: Βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εμπειρία αλλά και συνέντευξη! Σε προκαθορισμένα ερωτήματα σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, την αντίληψη για το έργο, την εκπλήρωση καθηκόντων κτλ. Μάλιστα η συγκεκριμένη διαδικασία της συνέντευξης προβλέπεται να λάβει τα περισσότερα μόρια στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου που υπάρχει και στην ιστοσελίδα του (κοινοποιήθηκε και στο ΤΕΕ ΑΜ), μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το Επιμελητήριο Καβάλας απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο μηχανικό ή τεχνική εταιρεία με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για την ανάθεση του έργου χορήγησης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας». Το έργο αφορά τη διαμόρφωση των προσόψεων των καταστημάτων εντός της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή οικοδομικά τετράγωνα που περιβάλλονται από τις οδούς: Ομονοίας, Δοϊράνης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κουντουριώτου.

Οι συνολικές εργασίες που προσδιορίζονται και εξειδικεύονται ανά ωφελούμενη επιχείρηση και ενδεικτικά κάποιες από τις πιθανές εργασίες είναι: Αποξήλωση υφιστάμενων στεγάστρων. Τοποθέτηση νέων στις προσόψεις των καταστημάτων. Χρωματισμοί προσόψεων καταστημάτων. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και πινακίδων στις προσόψεις των καταστημάτων.

Κατά τη διάρκεια του έργου ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω εργασίες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 20.000 ευρώ με ΦΠΑ και δεν δύναται να ανατεθεί στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία η έκδοση περισσότερων των τριών αδειών.

Το σημείο αυτό αφορά τους επαγγελματίες των καταστημάτων στην προαναφερθείσα περιοχή. Το κόστος ανά εκδιδόμενη άδεια ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί κατά περίπτωση, εφόσον χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής παρέμβασης». 

(φωτογραφία από την προ έτους συνάντηση των τοπικών φορέων με τους επαγγελματίες της περιοχής του Αγίου Νικολάου, την ενημέρωση τους για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου).

Διαβάστε επίσης