975 θέσεις προσφύγων στο «Ασημακοπούλου» αναφέρει σε απάντηση ερώτησης της Τ. Ελευθεριάδου ο Ν. ΠαναγιωτόπουλοςΈντεκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η Τάνια Ελευθεριάδου, απεύθυναν στις 27 Σεπτέμβρη ερώτηση μέσω της Βουλής προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Ζήτησαν να μάθουν πληροφορίες για τα έργα που εκτελούνταν τότε στο στρατόπεδο «Ασημακοπούλου». Στην ερώτηση υπήρξαν πρόσφατα δύο απαντήσεις. Του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γιώργου Κουμουτσάκου. Από την απάντηση Παναγιωτόπουλου μαθαίνουμε ότι στο «Ασημακοπούλου» υπάρχουν υποδομές για τη φιλοξενία 975 προσφύγων. Σήμερα στο πρώην στρατόπεδο υπολογίζονται οι πρόσφυγες στους 900. Από την απάντηση του κ. Κουμουτσάκου μάλλον δεν μαθαίνουμε τίποτα για το θέμα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος θυμίζει ότι η φιλοξενία προσφύγων στο πρώην στρατόπεδο αποφασίστηκε το Καλοκαίρι του 2016 κι όπως σημειώνει «…χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση-ενημέρωση με την τοπική κοινωνία». Ας δούμε τις απαντήσεις αναλυτικά:

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Σχεδιασμός για την Ανοικτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στην Καβάλα» σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο ΥΠΕΘΑ, ότι μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στα εξήντα εννέα (69) διαμερίσματα στο εν λόγω στρατόπεδο και την παράδοσή τους την1η Οκτωβρίου 2019 η δυνατότητα φιλοξενίας σε πρόσφυγες και μετανάστες ανήλθε από τις 505 θέσεις σε 975 θέσεις. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να σας υπενθυμίσω ότι η αρχική απόφαση να φιλοξενηθούν πρόσφυγες στο εν λόγω στρατόπεδο είχε ληφθεί την13η Ιουνίου 2016 χωρίς καμία απολύτως αντίδραση από στελέχη και παράγοντες της τότε Κυβέρνησης, αλλά και χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση-ενημέρωση με την τοπική κοινωνία. Τα λοιπά θέματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Γιώργος Κουμουτσάκος: Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Δεδομένων των ανωτέρω, για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, συγκροτήθηκαν τα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) και ως τέτοια λειτουργεί η υφιστάμενη Δομή στο πρώην στρατόπεδο «ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 96 του ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 21) και 18 του ν. 4587/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 218) καθώς και της υπ’ αριθ. Φ. 000/8/245258/Σ.37 από 07-03-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ – 630), ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 3696 από 14-06-2017 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β’ – 2158). Στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά στο διαλαμβανόμενο στην εν θέματι ερώτηση σχετικό ζήτημα, διευκρινίζεται, ότι από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ήδη υποβληθεί αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης του προγράμματος Γ ́ Κύκλου Κοινωφελούς Εργασίας. Τέλος, ως προς τα μέτρα που αποφασίστηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση της αύξησης των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών, σχετικό τυγχάνει το από 31-08 τ.ε. Δελτίο Τύπου τηςΓενικής- // -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤαχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4Τ.Κ. 101 77 Α Θ Η Ν Α( 213 15 20 829 -FAX: 210 69 94 841ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/23173-γ ́ καθώς και οι έκτακτες συσκέψεις που έλαβαν χώρα στις 21-09, 30-09 και 03-10 υπό τον Πρωθυπουργό, όπου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των εν λόγω μέτρων και ανακοινώθηκαν οι περαιτέρω κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, σχετικό τυγχάνει το από 03-10 τ.ε. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου μας, στο οποίο περιλαμβάνεται προδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων κατοικιών προς μίσθωση για τις ανάγκες υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων άσυλο.

 

 

 

eXTReMe Tracker