• 5 Ιουνίου 2020,

Αν αυτή είναι η “ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ” τότε πως είναι ο πόλεμος ;

 Αν αυτή είναι η “ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ” τότε πως είναι ο πόλεμος ;

Έχει μεγάλη πλάκα ο Σουλτάνος Ερντογάν που προκαλεί ακόμα και με την ονομασία που έδωσε στην πολεμική εισβολή στην Βόρεια Συρία.

Την βάφτισε “Πηγή της Ειρήνης” προκαλώντας ποτάμια αίματος αθώων ανθρώπων χωρίς κανείς να  τολμά να του πει κουβέντα.

Εδώ χτύπησε μέχρι και ένα φυλάκιο των Αμερικανών και ο Τράμπ απλά βγήκε και τον προειδοποίησε.

Ο Ερντογάν προσπαθεί να γίνει ο ήρωας , προσπαθεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος στο εσωτερικό της χώρας του την τελευταία περίοδο και επιλέγει τον πόλεμο !

Κανείς δεν μας λέει μέχρι σήμερα πόσοι είναι οι άμαχοι που έχουν χάσει την ζωή τους στην διάρκεια αυτής της επιχείρησης , ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Πηγή ειρήνης είναι μόνο για τον Σουλτάνο που θα συνεχίσει να σφυροκοπά την βόρεια Συρία.

Τώρα όσο αφορά στις ελάχιστες φωνές διαμαρτυρίας που ακούγονται για αυτή την εισβολή από την πλευρά της γηραιάς ηπείρου η απάντηση είναι απειλητική και εκβιαστική ότι θα γεμίσει την Ευρώπη με μετανάστες.

Δεν καταλαβαίνει τίποτα δεν ακούει κανέναν και κάνει ότι θέλει.

Ταγίπ Ερντογάν λέμε.

Τέλος  πα­γκό­σμιος σά­λος έ­χει ξε­σπά­σει α­πό τον στρα­τιω­τι­κό χαι­ρε­τι­σμό των πο­δο­σφαι­ρι­στών της Τουρ­κί­ας στο ματ­ς με την Αλ­βα­νί­α.

Το βρά­δυ της Πα­ρα­σκευ­ής οι πο­δο­σφαι­ρι­στές της Ε­θνι­κής ο­μά­δας της Τουρ­κί­ας πα­νη­γύ­ρι­σαν με στρα­τιω­τι­κό χαι­ρε­τι­σμό τη νί­κη τους ε­πί της Αλ­βα­νί­ας για τα προ­κρι­μα­τι­κά του EURO 2020. Μά­λι­στα, μέ­σα α­πό τον ε­πί­ση­μο λο­γα­ρια­σμό του υ­πουρ­γεί­ου Ε­θνι­κής Α­μυ­νας της γει­το­νι­κής χώ­ρας γί­νε­ται συ­σχε­τι­σμός της συ­γκε­κρι­μέ­νης ε­νέρ­γειας με την ει­σβο­λή στη Συ­ρί­α.

Ο φανατισμός απλώνεται παντού  στην γειτονική Τουρκία και θολώνει το μυαλό των ανθρώπων.

Μάλλον για αυτόν το στρατιωτικό χαιρετισμό θα πρέπει να υπάρχει εσωτερική εντολή της Τουρκικής αθλητικής ομοσπονδοίας αφού στρα­τιω­τι­κός ήταν ο χαι­ρε­τι­σμός και α­πό τον πα­γκό­σμιο πρω­τα­θλη­τή στους κρί­κους.

Ο Τούρ­κος α­θλη­τής Ιμπραχιμ Τσολάκ  χαι­ρέ­τη­σε στρα­τιω­τι­κά κα­τά τη διάρ­κεια του Ε­θνι­κού Ύ­μνου της χώ­ρας του με­τά την κα­τά­κτη­ση του χρυ­σού με­ταλ­λί­ου στους κρί­κους στο Πα­γκό­σμιο της Ρυθ­μι­κής Γυ­μνα­στι­κής.

Πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι καλύτερα δεν γίνεται.

 

Μία φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Καβάλας μας ξύπνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας αφού προκάλεσε ένα σχετικό πανικό.

Το διαμέρισμα λαμπάδιασε και ο απολογισμός είναι ένας τραυματίας.

Ευτυχώς γιατί έτσι όπως εξελίχτηκε η φωτιά θα μπορούσε να είναι χειρότερα σήμερα τα πράγματα.

 

Αυτά τα λίγα και για σήμερα.

Να είστε καλά και να έχετε το νου σας και αυτή την εβδομάδα που θα είναι επίσης ανοιξιάτικη.

με το 1 με το 2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης