• 9 Αυγούστου 2022,

Ανάκληση άδειας λειτουργίας μικρού ξενοδοχείου στη Θάσο

 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μικρού ξενοδοχείου στη Θάσο

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού της ΑΜΘ, υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, ανακάλεσε χθες την άδεια λειτουργίας μικρού ξενοδοχείου στη Θάσο μιας και αυτό δεν ανανέωσε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας των εγκαταστάσεων του.

Κατά την ίδια απόφαση και μέχρι η ξενοδοχειακή μονάδα να ανανεώσει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, πρέπει «…να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του ξενοδοχείου και να επιστρέψει στην υπηρεσία το ανακληθέν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και τις άδειες λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων της μονάδας.

Ενδεχόμενη λειτουργία του εν λόγω ξενοδοχείου χωρίς την κατά νόμο δήλωση γνωστοποίησης λειτουργίας αποτελεί παράβαση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας, η οποία επισύρει το διοικητικό μέτρο της σφράγισης του καταλύματος καθώς και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης ανακαλείται αντίστοιχα και η ισχύς όλων των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των κολυμβητικών δεξαμενών που τυχόν υπάρχουν εντός των εγκαταστάσεων του ως άνω ξενοδοχειακού καταλύματος».

Πρώτη φορά η υπόθεση απασχόλησε την υπηρεσία από τον περασμένο Απρίλιο. Τότε ζητήθηκε από την επιχείρηση το ανανεωμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Οι εκπρόσωποι του ξενοδοχείου κλήθηκαν για εξηγήσεις, οι οποίες τελικά «…κρίθηκαν ανεπαρκείς στο βαθμό που δεν συνοδεύτηκαν από προσκόμιση ανανεωμένου πιστοποιητικού πυροπροστασίας του ξενοδοχείου».

Επακολούθησε η απόφαση ανάκλησης -ουσιαστικά- της λειτουργίας του. Σύμφωνα με κατοίκους της Θάσου ως πρόσφατα το ξενοδοχείο λειτουργούσε. Άλλοι ισχυρίζονται ότι βρίσκονταν και σε διαδικασία ανακαίνισης. Η ξενοδοχειακή μονάδα απάντησε στα έγγραφα της υπηρεσίας δύο φορές. Τον Μάη αλλά και πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο. Όπως ήδη σημειώσαμε τα επιχειρήματα της δεν έπεισαν την υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης