• 23 Φεβρουαρίου 2024,

Απάντηση της Λυδίας Κονιόρδου σε ερώτηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου – 3 έργα του Υπουργείου Πολιτισμού στους Φιλίππους

 Απάντηση της Λυδίας Κονιόρδου σε ερώτηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου – 3 έργα του Υπουργείου Πολιτισμού στους Φιλίππους

Πριν από λίγες εβδομάδες ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με τα έργα στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Η ερώτηση του συμπολίτη βουλευτή της ΝΔ στηρίζονταν στην σχετικά πρόσφατη θετική εξέλιξη, ένταξης του αρχαιολογικού χώρου στα μνημεία της Ουνέσκο. Η απάντηση στην ερώτηση Παναγιωτόπουλου δόθηκε πρόσφατα από την Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου. Τα τρία έργα στον αρχαιολογικό χώρο ωριμάζουν από την αρχαιολογική υπηρεσία Καβάλας. Χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, μέσω της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Μεταξύ των άλλων η απάντηση της Υπουργού αναφέρει: Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ εργάσθηκαν και εργάζονται εντατικά για την σύνταξη και έγκριση μελετών για την υλοποίηση έργων στο χώρο. Συγκεκριμένα, η μελέτη «Συμπλήρωση τμημάτων ανωδομής για τη στερέωση των ερειπίων της Βασιλικής Β ́ στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και η αντίστοιχη μελέτη μελέτης εφαρμογής, εκπονήθηκαν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και εγκρίθηκαν. Η Βασιλική Β’ βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Έχει κτιστεί στα νότια του forum που διαμορφώθηκε τον

2ο  αιώνα μ.Χ., επάνω στα ερείπια θεμελιώσεων κτηρίων Ρωμαϊκής περιόδου. Η κατάσταση διατήρησης σήμερα της Βασιλικής Β’ είναι αυτή ενός απόλυτου ερειπίου. Η αρχιτεκτονική μορφή της Βασιλικής Β’ σχετίζεται με τη μεγάλη αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας της βυζαντινής αυτοκρατορίας και ανήκει στην τυπολογία των μεγάλων διαστάσεων βασιλικής με τρούλο. Για το λόγο αυτό θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνημεία του Ελλαδικού χώρου.

Το έργο «Αποκατάσταση της Βασιλικής Β» στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων με συμπλήρωση τμημάτων ανωδομής και στερέωση των ερειπίων της», προϋπολογισμού 1.439.678,92 ευρώ, θα υλοποιηθεί από την ΔΑΒΜΜ και βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής για την ένταξή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014-2020». Η διάρκεια υλοποίησής του είναι 28 μήνες.

Η ΕΦΑ Καβάλας υπέβαλε με το αριθ. 1745/24.5.2017 έγγραφό της τη μελέτη με τίτλο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ και συμπληρωματικά με το αριθ.2183/21.6.2017 έγγραφό της τις διορθώσεις που ζητήθηκαν. Η μελέτη συζητήθηκε σε συνεδρία του ΚΑΣ της 4ης /7/2017. Εγκρίθηκε. Στις 27.2.2018 υπεβλήθη ηλεκτρονικά από την αρμόδια ΕΦΑ ο φάκελος στο ΟΠΣ και με το υπ’ αριθ. ΕΦΑΚΑΒ/610/27.2.2018 έγγραφό της, υπέβαλλε την υπογεγραμμένη αίτηση, όπως ορίζουν οι διαδικασίες, για την τελική αξιολόγηση από την μονάδα Α της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ της ΠΑΜΘ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό: ΑΜΘ32 Α/Α ΟΠΣ: 1704 Έκδοση: 1/0 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», με χρονοδιάγραμμα 2018-2022. Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης προβλέπει την κατάργηση της οδού και την ενοποίηση του χώρου και τη σημειακή συντήρηση των μνημείων. Με την προτεινόμενη πράξη

Προβλέπονται εργασίες και στο ανατολικό σκέλος της οχύρωσης, οπότε θα ενταχθεί και το τμήμα αυτό στις διαδρομές. Αντιμετωπίζονται ακόμη θέματα προσβασιμότητας για άτομα με εμποδιζόμενη κίνηση. Προβλέπεται επίσης και διαμόρφωση δυτικής εισόδου στο χώρο. Το Χρονοδιάγραμμα της εν λόγω πράξης είναι 2018-2022.

Από το 2015 η Εφορεία, στο πλαίσιο των Ετήσιων χρηματοδοτήσεων, προχώρησε σε καταργήσεις περιφράξεων και επεκτάσεις καθαρισμών, με αποτέλεσμα το σύνολο των ανασκαμμένων μνημείων, εκτός της Πανεπιστημιακής ανασκαφής, να είναι επισκέψιμα. Με τις εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων που προβλέπονται στην υπό ένταξη πράξη, αναμένεται να ενταχθεί και το τμήμα αυτό, τουλάχιστον στο οδικό δίκτυο. Η παρακολούθηση της κατάστασης των μνημείων είναι ανάμεσα στις αρμοδιότητες της ΕΦΑ Καβάλας και γίνεται στο πλαίσιο άσκησης αυτής από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά την Επιτροπή που προβλέπεται στο Σχέδιο Διαχείρισης του χώρου και θα επικουρεί το έργο του ΥΠΠΟΑ αυτή αναμένεται να συσταθεί.

 

Διαβάστε επίσης