Απόφαση Μέτιου δίνει λύση στο πρόβλημα των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησηςΜε σημερινή του απόφαση ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος ορίζει ως χρόνο διεξαγωγής των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης «μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών». Πιθανότερο είναι να δεχθούν να επανέλθουν στις εξετάσεις οι εξεταστές. Κάτι αντίστοιχο έγινε πρόσφατα και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Η απόφαση Μέτιου αναφέρει μεταξύ άλλων:  «Ορίζουμε προσωρινά και μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, που έχει ανακύψει με την αποζημίωση των υπαλλήλων εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού, με την αναμόρφωση-αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου του συστήματος δοκιμασιών και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την έναρξη των εξετάσεων μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και από την έναρξη ισχύος της, κάθε άλλη απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ρυθμίζει διαφορετικά την ώρα έναρξης των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών, παύει να ισχύει».

eXTReMe Tracker