• 27 Ιανουαρίου 2023,

ΑΣΕΠ: Τεχνίτες μαρμάρου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

 ΑΣΕΠ: Τεχνίτες μαρμάρου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, ολόκληρη την προκήρυξη

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλου προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Θα προσληφθεί άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας μαρμαροτεχνιτών.

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efakav@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην  διεύθυνση: Κύπρου 14, 65403, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, υπόψη κ. Ευ. Χιδήρογλου (τηλ. επικοινωνίας:
2510 228689).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ 

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Πηγή : www.workenter.gr

 

Διαβάστε επίσης