• 2 Απριλίου 2020,

Αυτό είναι το λεγόμενο ΠΛΑΤΣ !!!

 Αυτό είναι το λεγόμενο ΠΛΑΤΣ !!!

Μια α­κό­μη α­μή­χα­νη στιγ­μή α­νέ­με­νε την Με­λά­νια Τρα­μπ το α­πό­γευ­μα της Πέ­μπτης, κα­τά τη διάρ­κεια ο­μι­λί­ας του Ντό­ναλ­ντ Τρα­μπ στον Λευ­κό Οί­κο.

Με μια πα­νη­γυ­ρι­κή εκ­δή­λω­ση στην α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του Λευ­κού Οί­κου, ο Ντό­ναλ­ντ Τρα­μπ πα­νη­γύ­ρι­σε την α­θώ­ω­σή του α­πό το ει­δι­κό δι­κα­στή­ριο στη Γε­ρου­σί­α, α­να­φο­ρι­κά με την υ­πό­θε­ση α­να­πο­μπής του.

Ο­λο­κλη­ρώ­νο­ντας την ο­μι­λί­α του, ο Ντό­ναλ­ντ Τρα­μπ α­γκά­λια­σε την κό­ρη του Ι­βάν­κα Τρα­μπ. Κα­θώς α­πο­χω­ρού­σαν α­πό την αί­θου­σα, ο Ντό­ναλ­ντ Τρα­μπ πέ­ρα­σε το χέ­ρι του γύ­ρω α­πό τους ώ­μους της και πλη­σί­α­σε τα χεί­λη του στα δι­κά της. Ω­στό­σο, η Με­λά­νια Τρα­μπ έ­στρε­ψε το κε­φά­λι της ε­λα­φρά ώ­στε τε­λι­κά, ο Α­με­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος να την φι­λή­σει στο μά­γου­λο.

Κάπως έτσι σχολιάζουν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης την κίνηση διαφυγής της Μελάνια στην απόπειρα του προέδρου και συζύγου της Ντόναλτ Ταρμπ να την φιλήσει στο στόμα.

Είναι μία κίνηση απόρριψης σε όλα τα επίπεδα.

Στην φώτο αποτυπώνεται η γλώσσα του σώματος που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια.

Ο πρόεδρος θέλει , και θέλει πολύ και η πρώτη κυρία δεν θέλει , και δεν θέλει πολύ.

Είναι δύο άνθρωποι που νιώθουν ακριβώς τα αντίθετα συναισθήματα ο ένας για τον άλλο.

Ο πρόεδρος λιώνει και η άλλη κάνει το παγόνι !

Αυτοί οι δύο άνθρωποι όχι μόνο σε ξεχωριστές κάμαρες κοιμούνται αλλά αν μπορούσαν και σε διαφορετικά σπίτια.

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ είναι η αφορμή που συγκατοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Δεν έχουν καμμία επαφή μεταξύ τους και η κοινή του συμβίωση τους είναι αυτό που λέμε για τα μάτια του κόσμου.

Μπορεί ο πρόεδρος να έχει κερδίσει μέχρι σήμερα αρκετές μάχες αλλά την συγκεκριμένη την έχει χάσει και πλέον το παιχνίδι δεν γυρίζει με τίποτα.

Και με δέκα σεντερ φορ να παίξει δεν πρόκειται να το γυρίσει.

Ήδη η Μελάνια είναι αλλού και απλά κάνει υπομονή.

 

Έρχονται καλύτερες καιρικά ημέρες με το θερμόμετρο από σήμερα Δευτέρα να αρχίζει να ανεβαίνει.

Και δεν είναι μόνο η θερμοκρασία που θα κάνει αυτή  την εβδομάδα την διαφορά αλλά και ο ήλιος που τις περισσότερες ώρες της ημέρας θα είναι κυρίαρχος στον ουρανό της πόλης.

Αυτή την εβδομάδα όπως όλα δείχνουν θα αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες κλεφτές ματιές προς την καλύτερη εποχή του χρόνου που είναι η άνοιξη.

Για τον λόγο αυτό τα μεταξωτά και να φυσάει.

 

Αυτά τα λίγα και για σήμερα.

Να είστε καλά και να έχουμε μία καλή εβδομάδα.

με το 1 με το 2 με το 3 :

ΑΛΟΡΑ !

 

Διαβάστε επίσης