• 25 Μαΐου 2022,

Δεν συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια

 Δεν συνεδριάζουν τα δημοτικά συμβούλια

Παρά το ότι έγιναν κανονικά οι ειδικές συνεδριάσεις της 9ης Γενάρη, δεν ορίστηκαν οι επόμενες συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων όλων των Δήμων του Νομού Καβάλας.

Τουλάχιστον προσκλήσεις ή σχετικές ανακοινώσεις δεν υπήρξαν έως την περασμένη Παρασκευή. Το γεγονός ίσως και να οφείλεται στο ότι οι αποφάσεις των ειδικών συνεδριάσεων θα πρέπει να τύχουν έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Κάτι που δεν έγινε μέχρι τώρα.


Σε επανάληψη της εκλογής μελών του προεδρείου του οδηγείται το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας, μετά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης να ακυρώσει την προηγούμενη εκλογική διαδικασία, της περασμένης Κυριακής (09/01).

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη απόφαση, “από το πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης της 9ης Ιανουαρίου προκύπτει ότι για την εκλογή μελών προεδρείου δεν πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία”, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Να σημειωθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας, την προηγούμενη Κυριακή (09/01), εξέλεξε ομόφωνα το προεδρείο του δια ανατάσεως της χειρός και όχι με μυστική ψηφοφορία. (Πηγή ΕΡΤ Ορεστιάδας)


Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό
Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε ειδική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη στις 31-1-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός Πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2021.Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος

Διαβάστε επίσης